Tid:
16 oktober 2019 10.00 - 17 oktober 2019 16.00
Sted:
Scandic Meyergården
Adresse:
Mo i Rana

Målgruppen for kurset er fosterhjem med plasseringer fra slekt, nettverk eller andre fosterhjem som har fått plassering, og som ikke har gått på PRIDE grunnopplæring før de ble et fosterhjem. 

Invitasjonen til kurset er sendt direkte til alle barneverntjenestene i vårt område. De bes om å videreformidle kursinvitasjonen til alle fosterhjem som kan være aktuelle for dette kurset. I tillegg kan fosterhjem selv henvende seg direkte til Fosterhjemstjenesten i Bufetat, region nord - avd. Bodø, dersom du/dere ønsker kursinvitasjon tilsendt fra oss.

Innhold i kurset 

Det veksles mellom innledninger til tema i plenum, øvelser og arbeid i mindre grupper, og temaer som skal gjennomåes er: 

 • Hva innebærer det å være fosterforeldre.
 • Lovgrunnlag og rammer for fosterhjem.
 • Å møte barns behov for en trygg base.
 • Å håndtere tap.
 • Å gi god omsorg og oppdragelse. 
 • Å støtte familierelasjoner.
 • Familien i endring.
 • Barneverntjenestens arbeid med fosterhjemmene.

Det er ingen kursavgift og Bufetat dekker hotelloppholdet. Kostnader til reiseutgifter og eventuelt tapt arbeidsfortjeneste må søkes dekket av omsorgskommunen. 

Påmelding 

Plasser tildeles fortløpende etter mottatt påmelding. Påmelding skjer på mail til Merethe Tømmerås på  merethe.tommeras@bufetat.no.  

Det som skal inngå i påmeldingen er: 

 • Navn og adresse på den/de som skal delta
 • Telefonnummer
 • E- post adresse
 • Hvilken kommune du/dere har oppdrag i fra
 • Har ikke behov for overnatting/behov for overnatting fra tirsdag til onsdag/behov for overnatting onsdag til torsdag 
 • Ønsker du/dere å delta på middag på onsdag 
 • Eventuelle allergier/diett 

Kursholdere er Åsa Henriksen og Merethe Tømmerås. 

Jeg ønsker å delta på opplæringskurs

Obligatoriske felter er merket med *.

Velg et alternativ*