Fosterhjemstjenesten i Bodø søker fosterforeldre til flere barn og unge. Har du plass til en til i familien din?