Tid:
31 oktober 2020 10.00 - 01 november 2020 18.00
Sted:
Scandic Kokstad, Bergen
Adresse:
Kokstadflaten 2, 5863 Bergen
Kursdager:
 • Lørdag 31. oktober fra 10.00 til 18.00.
 • Søndag 1. november fra 10.00 til 18.00.

Et videreopplæringskurs om fosterbarns rett til kontakt og samvær med sin familie.

Å dele på foreldreskapet og støtte barnets tilhørighet til flere familier kan være en krevende oppgave. På dette kurset har vi fokus på barns rett til å holde kontakt med sin familie og hvordan støtte og snakke med barnet før og etter kontakt og samvær.

Målgruppe

Kurset passer for fosterforeldre hvor barnet har flyttet inn eller hvor innflytting er nært forestående. Kurset egner seg best for fosterforeldre der barnet har eller skal ha samvær-og/eller kontakt med sin opprinnelsesfamilie, søsken eller andre de definerer som sin familie.

Arbeidsmetode

På kurset arbeides det med forelesinger, gruppearbeid og ulike øvelser.

Oversikt over kurset

Kurset er samlingsbasert og består av 4 samlinger a’ 3 timer.

Samling 1: Barns rett til kontakt og samvær med sin familie

 • Juridisk og psykologisk grunnlag for kontakt mellom fosterbarnet og deres familie.
 • Samarbeidstrekanten
 • Filmen «Mine familier» og diskusjon

Samling 2: Kontakt og samvær til barnets beste

 • Forhold og faktorer ved vurdering av samvær
 • Utviklingsstøttende og utviklingshemmende samvær
 • Fosterforeldrenes rolle i det å støtte barnet
 • Når samarbeidet blir vanskelig

Samling 3: Å støtte barnet før og etter kontakt og samvær

 • Reaksjoner hos barn knyttet til kontakt og samvær
 • Støtte og omsorg til barn som strever med omsorgssvikt og utviklingstraumer
 • Utviklingsstøttende samtaler

Samling 4: Kontakt på sosiale medier - hvordan ivareta fosterhjemmets egne barn.

 • Forberedelse og oppfølging rundt samvær
 • Fosterfamiliens egne barn
 • Kontakt på sosiale medier
 • Hva forteller fosterbarna oss

Utgifter

Bufetat dekker overnatting lørdag til søndag for de som har lenger reisevei enn 1 time/60 km. Dere kan søke barnverntjenesten om å få dekket overnatting dersom dere ikke oppfyller kriteriet om reisevei.

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfrist er 30. september 2020

Påmelding "Mine familier"

Obligatoriske felter er merket med *.

Dersom du har spørsmål om kurset kan du kontakte kursansvarlig Marte Ravn Herøy på e-post marteravn.heroy@bufetat.no eller telefon 466 17 375.