Tid:
27 august 2021 17.00 - 25 september 2021 19.00
Sted:
Quality Hotel Edvard Grieg
Adresse:
Sandsliåsen 50, 5254 Bergen
Kursdager:
  • Første samling: Fredag 27. august kl. 17.00 til lørdag 28 august kl.18.00  
  • Andre samling: Fredag 24. september kl. 09.00 til lørdag 25. september kl. 19.00 

For at du skal kunne vurdere om det å være fosterhjem er noe for deg tilbyr vi et opplæringsprogram. Ønsker du å melde din interesse for opplæringsprogrammet hører vi gjerne fra deg.

Alle som vurderer å bli fosterforeldre får tilbud om å delta på et opplæringsprogram. Denne grunnopplæringen heter PRIDE. Et av formålene med opplæringen er å gi deg mulighet til å vurdere om det er interessant for deg å bli fosterhjem. Opplæringen forbereder deg til å ta imot fosterbarn.  Målsettingen med opplæringen er å gi deg muligheten til å mestre oppgaven som fosterforelder og heve kompetansen din for å gi barn en trygg oppvekst. Opplæringen er uforpliktende, og du velger selv dersom du vil avslutte prosessen etter opplæringen er ferdig.

Meld interesse

Meld din interesse for opplæringsprogrammet i skjemaet nederst på siden så vil en av våre rådgivere ta kontakt med deg for å avtale en samtale om prosessen videre. Hvis tidspunkt for opplæringsprogrammet ikke passer, ta kontakt med oss for å se på andre muligheter.

En forutsetning for å delta på opplæringsprogrammet er at du tilfredsstiller de generelle kravene for å bli godkjent som fosterforeldre. For å avklare dette må du også levere inn et egenpresentasjonsskjema som blir brukt i vårt arbeid med å vurdere deg som fosterforelder.

Mer informasjon

Opplæringen går over flere samlinger og Bufetat dekker overnatting for alle deltakere første samling. Andre samling dekkes overnatting for de med lenger reisevei enn 60 km/1 time. Har du spørsmål om opplæringen, ta kontakt med oss i Fosterhjemstjenesten i Bergen på e-post fosterhjem-bergen.vest@bufetat.no, eller ring 466 19 000. 

PRIDE-kurs 4/21 med oppstart i Bergen 27. august

Obligatoriske felter er merket med *.

Velg et alternativ*