Tid:
25 september 2020 17.00 - 01 oktober 2020 19.00
Sted:
Scandic Kokstad
Adresse:
Kokstadflaten 2, 5863 Bergen
Kursdager:
 • Fredag 25. september kl. 17.00-20.00
 • Lørdag 26. september kl. 09.00-18.30
 • Søndag 27. september kl. 10.00-16.00
 • Torsdag 1. oktober kl. 17.00-19.00 (Sted: Bergen sentrum)

Opplæringsprogrammet PRIDE grunnkurs for slekt og nettverk er for deg som er, eller skal bli, fosterforelder for et barn du er i slekt med eller som du kjenner. Opplæringen skal gi deg økt kunnskap om ulike årsaker til at barn må flytte fra sine foreldre og om barns spesielle omsorgsbehov.

PRIDE som opplæringskurs for slekt og nettverk gir kunnskap og innsikt i hva det innebærer å være fosterforelder generelt og samtidig er det utviklet med tanke på å få frem det som er det særegne for fosterforelder som er i slekt med fosterbarnet eller kjenner dem fra før.

Vår erfaring fra tidligere kurs er at i tillegg til nyttig kunnskap er det å møte andre i samme situasjon verdifullt for deltakerne.

Tema som blir tatt opp

 • Lovgrunnlag og rammer for fosterhjem
 • Å møte barns behov for en trygg base
 • Å håndtere tap
 • Å gi god omsorg og oppdragelse
 • Å støtte familierelasjoner
 • Familien i endring
 • Barnevernstjenestens arbeid med fosterhjemmene

Utgifter

Fosterhjemstjenesten i Bergen dekker middag og overnatting for alle fosterforeldre fredag til lørdag. Fra lørdag til søndag dekkes overnatting for de med lenger reisevei enn 60 km/1 time. Dere kan søke barnverntjenesten om å få dekket overnatting dersom dere ikke oppfyller kriteriet om reisevei. 

I forkant av opplæringsprogrammet kan deltakerne søke barneverntjenesten om å få dekket reisekostnader og tapt arbeidsfortjeneste. Dere kan og søke om å få dekket middagen lørdag.

Begge fosterforeldrene må delta dersom en lever i et parforhold.

Påmeldingsfrist

7. september 2020 

I påmeldingskjemaet under ber vi deg om å føre om du har særlige behov i forhold til kost eller lignende. Under "andre kommentarer" ber vi deg føre på:

 • Alder på fosterbarnet og om det er plassert / ikke plassert
 • Relasjon til fosterbarnet
 • Hvilken kommune som har omsorgen for barnet, eller som er ansvarlig for omsorgssaken

Påmeldingsskjema for opplæringsprogram for fosterforeldre i slekt og nettverk med oppstart 25.september 2020

Obligatoriske felter er merket med *.