Tid:
02 september 2019 17.00 - 11 september 2019 20.00
Sted:
Thon Hotel Bergen Airport
Adresse:
Kokstadvegen 3, 5257 Kokstad
Kursdager:
 • Mandag 02.09.19 kl. 17.00-20.00
 • Fredag 06.09.19 kl. 17.00 til søndag 08.09.19 kl. 15.30
 • Onsdag 11.09.19 kl.17.00-20.00

Opplæringsprogrammet PRIDE grunnkurs for slekt og nettverk er for deg som er, eller skal bli, fosterforelder for et barn du er i slekt med eller som du kjenner. Opplæringen skal gi deg økt kunnskap om ulike årsaker til at barn må flytte fra sine foreldre og om barns spesielle omsorgsbehov.

PRIDE som opplæringskurs for slekt og nettverk gir kunnskap og innsikt i hva det innebærer å være fosterforelder generelt og samtidig er det utviklet med tanke på å få frem det som er det særegne for fosterforelder som er i slekt med fosterbarnet eller kjenner dem fra før.

Vår erfaring fra tidligere kurs er at i tillegg til nyttig kunnskap er det å møte andre i samme situasjon verdifullt for deltakerne.

Tema som blir tatt opp:

 • Lovgrunnlag og rammer for fosterhjem
 • Å møte barns behov for en trygg base
 • Å håndtere tap
 • Å gi god omsorg og oppdragelse
 • Å støtte familierelasjoner
 • Familien i endring
 • Barnevernstjenestens arbeid med fosterhjemmene

Utgifter

Fosterhjemstjenesten i Bergen dekker kurs alle dager og overnatting for fosterforeldre.

I forkant av opplæringsprogrammet kan deltakerne søke barneverntjenesten om å få dekket reisekostnader og tapt arbeidsfortjeneste.

Begge fosterforeldrene må delta dersom en lever i et parforhold.

Påmeldingsfrist

Mandag 26. august

Før på dersom du har særlige behov i forhold til kost e.l. Vi ber om at du under «Andre kommentarer» også fører på:

 • Alder på fosterbarnet og om det er plassert/ikke plassert
 • Relasjon til fosterbarnet (f.eks. besteforeldre, tante/onkel, tidligere besøkshjem e.l.)
 • Hvilken kommune som har omsorgen for barnet, eller som er ansvarlig for omsorgssaken.

Slekt og nettverkskurs

Obligatoriske felter er merket med *.

Kontakt

Har du spørsmål om kurset ta kontakt på e-post til Marte Ravn Herøy eller ring 466 17 375