Oppdrag på fulltid i eget hjem mot arbeidgodtgjørelse tilsvarende full årslønn.

Vi skal nå engasjere nye beredskapshjem i Bergen og omegn/Hordaland. Vi vil at familier som kan være interesserte i denne form for oppdrag, tar kontakt med oss.

Har du sett en ungdom senke skuldrene bare fordi du har lånt ut øret ditt, eller opplevd et barn stråle og vokse av din anerkjennende kommentar? Følelsen du får av at ditt bidrag har betydning for noens liv, er helt spesiell. Det å ha som jobb å få barn/ungdom til å kjenne tillit til voksne og til seg selv, og gi dem redskap til å håndtere livets mange sider, er annerledes, spennende, krevende og meningsfullt.

Hva er et beredskapshjem

Noen barn og unge har behov for et fosterhjem med særlige ressurser, kompetanse og erfaring. Beredskapshjem er fosterhjem som på kort varsel kan ta imot et barn eller søsken i alderen 13-18 år på kort varsel. Du gir dem et rom, et fellesskap og en trygg base; grunnlaget de trenger for å ha mulighet til å jobbe med egen utvikling. Du tar ansvar for dem inntil en annen og mer varig løsning i fosterhjem eller institusjon er funnet, eller til barnet flytter tilbake til foreldrene sine.

Oppdraget som beredskapshjem er et fulltidsoppdrag

En stabil og forutsigbar hverdag med tett oppfølging på de områder barnet har behov for, er sentralt under et opphold i et beredskapshjem. Barn i skolepliktig alder skal gå i skole; enten fortsette på skolen en går på fra før når det er mulig og ønskelig, eller begynne på skolen som beredskapshjemmet sokner til. Barn som har plass i barnehage fortsetter i samme barnehage så fremt det er mulig og ønskelig. Det legges også til rette for at de skal fortsette med fritidsaktiviteter de allerede er med på eller få mulighet til å delta på nye aktiviteter. Barna skal som oftest ha kontakt med viktige personer for barnet

Alle våre beredskapshjem i Bergen og omegn/Hordaland er ulike. Noen har utdanning og noen har erfaring med barn. Noen har egne hjemmeboende barn, og noen har barn som er flyttet ut. Alle har til felles at de liker å være sammen med barn/unge, de trives med å ha hjemmet som arbeidsplass og de er tålmodige og fleksible.

Våre beredskapshjem må ha:

 • Relevant erfaring. Relevant utdanning en fordel, men ikke et krav
 • Evne til å motta veiledning og opplæring både individuelt og i gruppe.
 • Gode samarbeidsevner, og evne til å organisere og koordinere samarbeid.
 • Engasjement og evne til å støtte og motivere barn og unge.
 • Det må være to voksne i hjemmet, og eventuellt egne barn må være over 10 år.
 • Oppdragstaker må disponere bil.
 • Alle over 18 år i hjemmet må legge frem utvidet politiattest.

Det er et ønske at beredskapshjemmene ikke har lengre reisevei til Bergen enn ca. en time fra sin bolig.

Vi tilbyr:

 • Statlig standardkontrakt
 • Opplæring, tett oppfølging og veiledning fra vårt team på kontoret i Bergen sentrum.   
 • Fadderordning og tilhørighet til andre erfarne beredskapshjem
 • Døgnkontinuerlig bakvakt
 • Avlastning og friperioder etter egne bestemmelser
 • Pensjons- og sykelønnsordning

Arbeidsgodtgjøring

Det gis arbeidsgodtgjøring mellom kr. 457 516 og kr. 585 195,- pr. år, avhengig av utdanning og arbeidserfaring. Utgiftsdekning på kr. 9 299,- pr. mnd. kommer i tillegg.

Kontakt

Snakk med en av våre rådgivere ved Fosterhjemstjenesten i Bergen på telefon 466 19 000 – tast 1, eller send en e-post til fosterhjem-bergen.vest@bufetat.no