You’ll never walk alone.

Noe av det beste i livet er fotball og pizza, er du ikke enig?

Markus er en gutt som digger fotball. Han trener nesten hver dag i uken, og det er ofte kamper i tillegg. Det viktigste for Markus er å få fortsette på skolen og fotballaget sitt når han skal flytte i fosterhjem.

Markus har mange gode egenskaper. Han er høflig og grei, og kan være med på ulike aktiviteter som turer og ferier. Av og til liker han å være på rommet, høre på musikk og bare slappe av. Han setter pris på et godt måltid, gjerne bestående av mat som ungdommer flest liker.

Markus har opplevd en del ustabilitet i hjemmet sitt, og bor derfor nå i et beredskapshjem. Her fungerer han bra, og han deltar i alle daglige gjøremål. Markus liker å vite hva som skal skje, og blir tatt med når det legges planer. Da samarbeider han godt.

Utenfor hjemmet er det vanskeligere. Der er det mer uforutsigbart og flere ting å forholde seg til. Det hender for eksempel at Markus blir urolig og ukonsentrert på skolen. Noen ganger trenger han hjelp til å regulere følelsene sine. Til tross for dette jobber han med å være en god medelev, venn og lagkamerat. Som oftest går det fint, og han får støtte fra de voksne rundt seg slik at han har en positiv utvikling både faglig og sosialt.

Hvilket fosterhjem trenger Markus?

Vi ser etter en familie med barn som har flyttet hjemmefra, eller der barna er over 16 år. Markus vil nok bli glad om det er noen i familien som deler hans interesse for sport og musikk. Kanskje dere pleier å nyte en imponerende scoring eller en kul sang på YouTube? Kanskje dere tar en utfordring på basketbanen? Og kanskje dere ser på tippekampen på TV, og av og til går på Brann Stadion?

Dere kan bo i Bergen, og kommuner like utenfor Bergen. Det er en fordel med kort avstand til skolen og fotballaget som Markus så gjerne vil fortsette på. Han skal ha kontakt med foreldre og søsken, derfor er det viktig at dere er innstilt på å samarbeide om å tilrettelegge for samvær.

Som fosterhjem får du

Alle fosterforeldre har rett til permisjon fra arbeidet sitt, jfr. Arbeidsmiljøloven § 12-5 i forbindelse med omsorg for et fosterbarn under 15 år. Barneverntjenesten vil gi lønnskompensasjon ved  frikjøp av en av fosterforeldrene det første året. Videre frikjøp vil bli vurdert i samarbeid med fosterforeldrene.

Vil du vite mer om Markus?

Kontakt Fosterhjemstjenesten i Bergen på telefon 466 19 000 – tast 1, eller sende oss en e-post fosterhjem-bergen.vest@bufetat.no.