“Jeg ønsker meg en pappa som kan heie på meg når jeg skyter ballen i krysset!”

Anders er 13 år og er en høflig kar som er sosial, pratsom, liker å se bra ut og er lett å like.

Han har begynt å reflektere over livet sitt og sine erfaringer sammen med personer han er trygg på. Han beskrives som en omsorgsfull og empatisk gutt og sier selv at han ønsker seg en familie som er raus med klemmer.

Anders bor nå i en omsorgsinstitusjon. De som er blitt kjent med han der, bekrefter at Anders ønsker seg veldig å bo i en familie og de tenker at det også er det beste for han. Han sier han ønsker seg en familie der han kan få høre til. En familie som liker å være aktive og som kan støtte han i å opprettholde fotballinteressen og treninger og som ønsker å ta han med på ulike ting. Han er også glad i musikk. Anders liker at dagen har rutiner. Han liker det forutsigbare. Det trygger han.

Anders ønsker seg venner han kan stole på. Han tar imot veiledning på hva som er lurt og ikke for å få kontakt med andre ungdommer. Anders får god oppfølging på skolen og har vedtak på at han har rettigheter i forhold til tett oppfølging og undervisning.

Han er glad i mange i familien sin og de i han, og det er viktig at han får opprettholde de familierelasjonene som har stor betydning for han.

Hvilket fosterhjem trenger Anders?

Anders trenger fosterforeldre med sosialfaglig erfaring. En familie som ser for seg at han kan bli en del av familien også når han er blitt voksen. Han har med seg mange sårbarheter som trenger å heles. Han har derfor et stort behov for tilhørighet i en familie som blir med han på den reisen.

Voksne som liker å veilede, være til stede, støtte han og som evner å se han i lys av hans erfaringer og historie. Han trenger stor grad av emosjonell støtte.

Som fosterhjem får du

Alle fosterforeldre har rett til permisjon fra arbeidet sitt, jfr. Arbeidsmiljøloven § 12-5 i forbindelse med omsorg for et fosterbarn under 15 år. Barneverntjenesten vil gi lønnskompensasjon ved frikjøp av en av fosterforeldrene det første året. Videre frikjøp vil bli vurdert i samarbeid med fosterforeldrene. Fritidskontakt og besøkshjem vil bli vurdert av barneverntjenesten.

Vil du vite mer om Anders?

Kontakt Fosterhjemstjenesten i Bergen på telefon 466 19 000 – tast 1, eller send oss en e-post fosterhjem-bergen.vest@bufetat.no.