Som et ledd i den nasjonale dugnaden mot koronaviruset, har planlagte informasjonsmøter blitt utsatt. Nå går myndighetene inn for gradvis åpning av samfunnet. Derfor vil Fosterhjemstjenesten starte opp igjen med Informasjonsmøter fra juni av. På denne siden finner du oversikt over møter.