Tid:
22 oktober 2020 17.00 - 03 desember 2020 20.30
Sted:
Arendal
Adresse:
Kirkegata 3
Kursdager:

Torsdag 22.10.2020 kl. 17.00 – 20.30

Torsdag 05.11.2020 kl. 17.00 – 20.30

Torsdag 19.11.2020 kl. 17.00 – 20.30

Torsdag 03.12.2020 kl. 17.00 – 20.30

Fosterhjemstjenesten er opptatt av å forholde seg til hele fosterfamilien og ikke bare de voksne. Erfaringen er at barn/ungdom har behov for et eget forum der de blir sett og hørt. De synes det er godt å møte andre som har fostersøsken.

Nå inviterer vi til: Kurs for oss som har fostersøsken for ungdom mellom 13 – 17 år.

Kurset blir gjennomført etter anbefalte nasjonale smittevernregler.

Kurset vil ta for seg temaer som: 

  • Hvordan ser min familie ut? 
  • Hva vet jeg, og hva kan jeg fortelle videre? 
  • Hva ble annerledes da mitt fostersøsken flyttet inn? 
  • Hvordan har jeg det i dag? 

De tre første kursdagene er det kun ungdommene som møter. Siste kurskveld er opplegget at foresatte og barneverntjenester inviteres.

Før kurset har vi et treffpunkt med hver kursdeltaker der vi snakker mer om kurset og temaene vi skal jobbe med.    

Kan kurset være et aktuelt tilbud for deres ungdom ønsker vi å høre fra dere - innen 23.09.2020.

Tilbakemelding gis på e-post/SMS til:

kari.rasmussen@bufetat.no  tlf. 466 18 258 eller karen.synnove.nilsen.waagestad@bufetat.no  tlf. 466 18 708.