Tid:
06 februar 2021 10.00 - 22 april 2021 21.30
Sted:
Arendal
Adresse:
Kirkegata 3
Kursdager:
  • Lørdag 6.2 Kl. 10.00 – 16.00 - Clarion Hotel Tyholmen
  • Torsdag 11.2 Kl. 19.00 - 21.30 - teams
  • Mandag 1.3 Kl. 17.00- 20.00 - Clarion Hotel Tyholmen
  • Lørdag 6.3 Kl. 10.00 – 16.00 - Clarion Hotel Tyholmen
  • Torsdag 11.3 Kl. 19.00 - 21.30 - teams
  • Tirsdag 23.3 Kl. 19.00 - 21.30 – teams
  • Torsdag 15.4 Kl. 19.00 - 21.30 – teams
  • Torsdag 22.4 Kl. 18.00 - 21.30 - Clarion Hotel Tyholmen

Kursoppsettet kan bli endret på grunn av restriksjoner knyttet til korona.                           

For at du skal kunne vurdere om det å være fosterhjem er noe for deg tilbyr vi et opplæringsprogram. Denne grunnopplæringen heter PRIDE. Ønsker du å melde din interesse for opplæringsprogrammet hører vi gjerne fra deg.

Alle som vurderer å bli fosterforeldre får tilbud om å delta på et opplæringsprogram. Et av formålene med opplæringen er å gi deg mulighet til å vurdere om det er interessant for deg å bli fosterhjem. Opplæringen forbereder deg til å ta i mot fosterbarn. Målsettingen med opplæringen er å gi deg muligheten til å mestre oppgaven som fosterforelder og heve kompetansen din for å gi barn en trygg oppvekst. Opplæringen er uforpliktende og du velger selv dersom du vil avslutte prosessen før opplæringen er ferdig.

Opplæringsprogrammet er gratis. Bufetat dekker måltider og opphold i forbindelse med hotellsamlingene. Reisekostnader og parkering dekkes av den enkelte.

Kursdagene/kveldene vil bli delvis på teams og delvis ved fysiske samlinger. De kurskveldene på teams, vil dere som er påmeldt få en påloggingslenke tilsendt på e-post, og må være klar til å logge dere på 15 minutter før kurset starter.

Dersom ikke annet er diskutert/avklart med fosterhjemstjenesten er det en forutsetning at begge deltar på opplæringen og at man deltar på alle samlingene. Kurs og kursmateriell betales av fosterhjemstjenesten.   

Meld interesse

Meld din interesse for opplæringsprogrammet i skjemaet nederst på siden så vil en av våre rådgivere ta kontakt med deg for å avtale en samtale om prosessen videre. Hvis tidspunkt for opplæringsprogrammet ikke passer, ta kontakt med oss for å se på andre muligheter.

En forutsetning for å delta på opplæringsprogrammet er at du tilfredsstiller de generelle kravene for å bli godkjent som fosterforeldre. For å avklare dette må du også levere inn et egenpresentasjonsskjema som blir brukt i vårt arbeid med å vurdere deg som fosterforelder.

Kursledere

  • En fosterforelder
  • Turid Kjetland, rådgiver

Mer informasjon

Dersom du ønsker mer informasjon kan du sende e-post til Turid Kjetland, turid.kjetland@bufetat.no eller ringe 466 17 742.

Meld din interesse for å delta i opplæringsprogrammet PRIDE

Obligatoriske felter er merket med *.

Velg et alternativ*