Tid:
05 september 2020 10.30 - 04 oktober 2020 15.00
Sted:
Scandic Parken Ålesund
Adresse:
Storgata 16, 6002 Ålesund
Kursdager:

Lørdag 5. september kl. 10.30 – 17.30 og søndag 6. september kl. 09.30 – 15.00
Lørdag 3. oktober kl. 10.30 – 17.30 og søndag 4. oktober kl. 09.30 – 15.00

Opplæringsprogrammet PRIDE grunnkurs for fosterhjem i barnets familie og nære nettverk er for deg som er, eller skal bli, fosterforelder for et barn du er i familie med eller som du kjenner. Opplæringen skal gi deg økt kunnskap om ulike årsaker til at barn må flytte fra sine foreldre og om barns spesielle omsorgsbehov.

PRIDE som opplæringskurs for slekt og nettverk gir kunnskap og innsikt i hva det innebærer å være fosterforelder generelt og samtidig er det utviklet med tanke på å få frem det som er det særegne for fosterforeldre som er i slekt med fosterbarnet eller kjenner dem fra før. Det som skiller dere fra andre fosterforelder er at dere som oftest får plassering fort og ikke har hatt anledning til å gå kurs i forkant. Vår erfaring fra tidligere kurs er at i tillegg til nyttig kunnskap er det å møte andre i samme situasjon verdifullt for deltakerne.

Tema som blir tatt opp:

  • Introduksjon til PRIDE-slekt og nettverk
  • Lovgrunnlag og rammer for fosterhjem
  • Å møte barns behov for en trygg base
  • Å håndtere tap
  • Å gi god omsorg
  • Å støtte familierelasjoner
  • Familien i endring
  • Barneverntjenestens arbeid med fosterhjemmene

Kursledere

Kursledere er senior PRIDE leder Ann Karin Skår og seniorrådgiver Marit Heggen Stokke.

Meld din interesse for opplæringsprogram for fosterhjem i barnets familie og nære nettverk

Obligatoriske felter er merket med *.