Tid:
06 november 2020 09.00 - 04 desember 2020 15.30
Sted:
Bufetat, Lillestrøm
Adresse:
Kanalveien 18, 5 etasje
Kursdager:
  • Fredag 6. november kl. 09.00 - 15.30
  • Lørdag 7. november kl. 10.00 - 17.00
  • Fredag 4. desember kl. 09.00 - 15.30

Hvordan forstå og hjelpe barn utsatt for overgrep, vold og omsorgssvikt – traumeforståelse.

Hvem passer kurset for?

Dette PRIDE-videreopplæringskurset passer for fosterforeldre som har barn som har vært utsatt for overgrep, vold eller andre utviklingstraumer, eller der det er mistanke om at barnet har vært utsatt for dette.

Om kurset

På dette kurset snakker vi om traumeforståelse og hvordan dere som fosterforeldre bedre kan forstå og hjelpe barnet.

Kurset tar for seg følgende tema.

  1. Om å tone seg inn på barnet.
  2. Hvordan forstå barn utsatt for krenkelser?
  3. Hvordan hjelpe barn som har vært utsatt for krenkelser?
  4. Å regulere og ivareta seg selv.

Praktisk informasjon

Kurset har to kursdager og én oppfølgingsdag. Familiene må delta fullt ut alle dagene.

Kurset er gratis å delta på, og Fosterhjemstjenesten dekker måltider på kurset. Eventuelle reisekostnader må dekkes av deltakerne selv.

Kursleder er Marianne Borgen.

Påmelding

Påmelding skjer fortløpende, via skjemaet nedenfor. Vi tar forbehold om at kurset kan være fullbooket. Fosterhjemstjenesten forbeholder seg retten til å foreta en prioritering av deltakere til kurset.

Ønsker du mer informasjon?

Har du spørsmål til kurset? Ta kontakt med Fosterhjemstjenesten i Akershus på telefon 466 16 800 eller send en e-post til FT.Ost.Akershus@bufetat.no.

Kurset "Traumeforståelse og traumebevisst omsorg" er en av videreopplæringsmodulene vi tilbyr til deg som allerede er fosterforelder.

Meld din interesse for å delta på videreopplæringskurs

Obligatoriske felter er merket med *.