En aktiv og sosial gutt som ønsker seg fosterforeldre som vil like å finne på ting sammen med ham.

Max er en aktiv og sosial gutt som liker å gjøre ting sammen med voksne. Han vil gjerne at fosterforeldrene skal være med å finne på ting med ham, som å sykle, være på tur, spille fotball eller fortnite.

Han er glad i å prate med folk og liker voksenkontakt. Det er vanskeligere for ham å skape gode relasjoner med jevnaldrende. Han trenger også mye ekstra hjelp for å fungere godt på skolen.

Max kan noen ganger finne på rare ting og har behov for at de voksne følger ham tett opp på de fleste arenaer. Det fungerer aller best i beredskapshjemmet når en av de voksne er med både i friminuttene på skolen, på fotballtrening og ute i gata på fritiden.

Hva slags fosterhjem trenger Max?

Max trenger et fosterhjem med to voksne. Dere må være tydelige og trygge, og være med å finne på ting sammen med Max.

Max har vært gjennom mange brudd med sine omsorgspersoner, og han er utrygg på om de voksne tåler ham. Han kan finne på rare ting, og tester ut grensene til de voksne. Han har godt av voksne som er svært tydelige i grensesetting og som bidrar til en fast struktur og forutsigbarhet i hverdagen. Dagsplaner fungerer bra for Max.

Det er viktig at de voksne forstår hva som ligger bak atferden til Max, og at de i liten grad benytter negative konsekvenser i oppdragelsen. De må sette grenser med varme og kjærlighet. Det er fint med kreative voksne som tenker litt utenfor boksen.

Det kan være andre barn i fosterhjemmet, men de kan med fordel være eldre og de bør være robuste. Fosterhjemmet kan gjerne ha katt eller hund.

Fosterhjemmet bør ha kunnskap om traumebevisst omsorg, eller være villige til å lære mer om det.

Som fosterhjem for Max får dere:

Lurer dere på om dere kan være det rette fosterhjemmet for Max?

Ta kontakt med rådgiver Synne Aurora Blikom i Fosterhjemstjenesten i Akershus på telefon 466 15 529.