En lærevillig gutt som trenger erfarne fosterforeldre.

Adrian er en gutt som er i sitt ess når han får være med på det de voksne driver med. Om det er å jobbe i hagen, være med å mekke bil eller hjelpe til på kjøkkenet. Han er også glad i å kjøre sparkesykkel og sykle. Han elsker å være på tur i skogen.

Adrian er vant til å bestemme og styre mye selv. Dette har vært utrygt for en liten gutt. Han viser masse glede, men kan også vise sinne når han han ikke helt forstår hva som skjer. Det kan ofte være vanskelig for de voksne å forstå hvorfor han blir sint eller frustrert.

Adrian liker å lære nye ting og følger godt med på de voksne og gjør det samme som de gjør.

Adrian trenger mye ro rundt seg, både i form av at det ikke skjer for mye aktiviteter i familien og at det ikke er så mange personer som bor eller kommer innom huset i løpet av en dag.

Hva slags fosterhjem trenger Adrian?

Adrian trenger fosterforeldre som har gode, faste rutiner og evnen til å sette grenser, samtidig som de er varme og romslige. Adrian trenger å vite hva som skal skje i løpet av dagen. Fosterforeldrene må være tålmodige og rolige.

Fosterforeldrene må kunne tåle at Adrian henger etter i utvikling på flere områder, og at han kanskje vil fortsette å gjøre det. Han har behov for voksne som tåler at de ikke alltid forstår behovene hans eller hvorfor han reagerer som han gjør. Han vil trenge oppfølging og tilrettelegging i hverdagen.

Vi ser etter en familie med to voksne. Det er en fordel om en av de voksne er vernepleier, spesialpedagog eller har jobbet med barn som strever i sin utvikling. Om det er andre barn i familien, ønsker vi at de er over 12 år.

Gutten og hans biologiske foreldrene er knyttet til hverandre, og de skal ha jevnlig samvær. 

Det vil være behov for at en av fosterforeldrene er hjemmeværende i inntil et år.

Hva kan vi tilby?

Lurer du på om dere er de rette fosterforeldrene for Adrian?

Ta kontakt med rådgiver Synne Blikom i Fosterhjemstjenesten i Akershus på telefon 466 15 529 eller kontakt Fosterhjemstjenesten i Akershus sentralt på telefon 466 16 800.