Fosterhjem

Å være hjemme er ikke tryggest for alle

Nå skal vi alle være mest mulig hjemme, holde oss trygge for koronaviruset og bidra i den store, nasjonale dugnaden. Men hjemmet er ikke alltid det tryggeste stedet for alle barn.

Har du 💜rom for en til?

Informasjon om og til fosterhjem knyttet til pandemien

 

Finn din lokale fosterhjemtjeneste

Ønsker du å få tilsendt informasjon om det å være fosterhjem? Har du spørsmål? Vil du melde deg på informasjonsmøte? Ta kontakt med fosterhjemstjenesten der du bor.

Eller se oversikt over fosterhjemstjenestene

Kurs og informasjonsmøter

Finn kurs og informasjonsmøter som avholdes av fosterhjemstjenesten