Alle bilder av barn er illustrasjoner. Navnene på barna er fiktive.

Fosterhjem

Finn din lokale fosterhjemtjeneste

Ønsker du å få tilsendt informasjon om det å være fosterhjem? Har du spørsmål? Vil du melde deg på informasjonsmøte? Ta kontakt med fosterhjemstjenesten der du bor.

Eller se oversikt over fosterhjemstjenestene

Kurs og informasjonsmøter

Finn kurs og informasjonsmøter som avholdes av fosterhjemstjenesten