Trygge råd til foreldre i korona-hverdagen

Hvordan får vi best mulige dager mens barnehager og skoler er stengt? Hvordan snakker vi med barn i forskjellige aldre om situasjonen?

Det gir både utfordringer og muligheter når familier skal være sammen hele tiden. 

Vi er inne i en tid med utfordringer ingen av oss har vært med på før. Vi har mistet mange av de trygge rutinene våre. Det gjelder alle barn og de fleste av oss voksne. Og vi må være tettere på hverandre, og mer inne. Det vil utfordre oss. Derfor kan det være lurt å være forberedt på hva du kan gjøre når det blir for mye, eller du trenger noen trygge råd.

Vi mennesker er gode til å omstille oss når det trengs. Spesielt er barn gode til å endre kurs, men du som voksen må fremdeles forklare og vise vei. Trenger du noen råd, har vi i Foreldrehverdag forsøkt å samle noen ting det kan være fint å vite og noe det kan være fint å gjøre når vi skal skape gode dager for både barn, ungdom og foreldre.

Snakk med barna om koronaviruset

Det er viktig å snakke med barn om det som foregår for å skape trygghet og unngå frykt.

  • Husk at de aller fleste som blir smittet, blir ikke alvorlig syke. Dette er en dugnad for å beskytte de som er mest sårbare.
  • Forklar hvorfor skoler og barnehager er stengt, og hvorfor noen må være i karantene og ikke kan møte andre. Hvorfor kan vi ikke besøke besteforeldrene akkurat nå?
  • Følg med på hva barn og ungdom finner av informasjon på internett. Snakk med dem og ha en dialog om det de ser og leser.

Nederst i denne artikkelen finner du lenker til flere gode nettressurser som kan hjelpe deg å snakke med barna om koronaviruset.

Gjør barn og unge trygge

De minste barna (0-3 år) 

De minste barna vil i hovedsak trenge en voksen som ikke stresser og som er til stede. Barn i denne alderen lever i øyeblikket, uten tidsperspektiv, og er mindre bekymret enn de eldre barna. Småbarna bruker foreldrene eller de nærmeste omsorgspersonene som anker, og derfor er de trygge når du er trygg.

Små barn (4-6 år)

Barn i alderen 4 til 6 år vil trenge forklaringer. Men forklaringene må være korte, slik at barnet kan forstå. Det du sier må også være sant. Forklar at barna er hjemme fra barnehagen på grunn av et virus som kan smitte mange, og at for å hindre dette må alle barn og foreldre som kan, være hjemme til smitten er stoppet opp. Si at det kommer til å gå bra.

Det er viktig at barnet får nok informasjon, for i denne alderen «fyller de inn» informasjon selv for å forstå hva som skjer i verden. Og den informasjonen de må finne på selv er ofte verre enn virkeligheten. Så lytt og forklar med så enkle og presise svar du kan.

Skolebarn (7 -12 år) 

I alderen 7 til 12 år utvikler barna seg mye. Blant annet utvikler de evnen til å sette seg inn i andres situasjon og å se for seg alvorlige konsekvenser. Derfor vil det være spesielt viktig for barn i denne alderen at du er en trygg voksen som hjelper barnet ved å gi trygg informasjon.

Barn i denne alderen vil kunne få informasjon fra andre enn deg som forelder gjennom det de søker på selv, ser på TV og det de leser på sosiale medier. Det skrives mye forskjellig om viruset om dagen. Det kan derfor være fint å snakke med barnet om hva de har lest. Lytt til dem og si at du forstår hvorfor de er bekymret.

Samtidig kan du rette opp i misforståelser, dersom barnet tror noe er verre enn det det egentlig er. Hjelp barnet med å forstå informasjon som kommer fra gode kilder som eksempelvis Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, eller se lenkene nederst i denne artikkelen.

Ungdom (13 – 18 år) 

Ungdommene tror antakelig ikke at du som forelder sitter med fasiten. Derfor kan det være greit å spørre ungdommen litt før du selv begynner å informere og forklare – slik det er naturlig å gjøre med de yngre barna.  

Det kan også være greit å vite at fra 13-14-årsalderen er venner og det sosiale nettverket det viktigste for de fleste. Derfor vil det være en stor overgang for mange ungdom å være mindre ute og mer inne med familien. Og selv om det kanskje ikke er så lett, så prøv å være den stabile og trygge voksne selv om du blir oppgitt og lei med en frustrert ungdom i hus. Vær på tilbudssiden selv om ungdommen synes du er en fossil. Så får man bare gjøre det beste ut av det, så godt man kan.

Kan barna leke sammen nå?

I denne spesielle situasjonen er anbefalingen fra helsemyndighetene at vi alle begrenser kontakten med andre mennesker. Dette gjelder også barn, men barn har behov for lek og det er gitt noen råd for hvordan barn kan være sammen. Noen barn har også flere hjem, hva er anbefalingene for dem?

Du finner de oppdaterte rådene fra Helsedirektoratet på helsenorge.no.

Les mer på Foreldrehverdag

denne siden har vi samlet noen artikler vi tenker er ekstra relevante for foreldre og familier som nå lever tettere på hverandre enn til vanlig.

Aktuelle nettressurser for foreldre og barn

Publisert 17. mars 2020
Oppdatert 30. mars 2020