Samvær for barn med to hjem under koronasituasjonen

Hensynet til barnets beste er grunnleggende når man vurderer hvordan samvær skal gjennomføres. Men karantene, smittefrykt og nye rutiner kan gi utfordringer i skilte familier der barna har to hjem.

Råd og regler om smittevern kan endre seg raskt. Vi anbefaler å holde deg oppdatert på de nasjonale og lokale reglene.

 

Video: Samlivsbrudd og samvær i krisetider

Livet er blitt litt annerledes for mange familier under den pågående pandemien. I familier der foreldrene er skilt kan det oppstå ekstra utfordringer.

Som alltid skal vi voksne ta hensyn til hva som er best for barna. Men når vi i tillegg skal forholde oss til smittefrykt og kanskje isolasjon eller karantene, kan dette være vanskeligere enn under normale forhold.

Normal kontakt er viktig for barnet

Hovedregelen er at samværsavtaler bør videreføres også nå. Det er mye annet som er annerledes enn vanlig, og da er det godt for barnet at noe fortsetter som før. I de aller fleste tilfeller er det riktig og viktig for barn å ha mest mulig normal kontakt med begge foreldrene sine.

Inngåtte avtaler gjelder

Inngåtte samværsavtaler gjelder så lenge dere ikke har blitt enige om noe annet, også i den situasjonen vi er i nå.

Hvis barnet er sykt

Hvis barnet har symptomer på sykdom, er det i de fleste tilfeller best at barnet holdes i ro i det ene hjemmet fram til barnet har vært symptomfritt i ett døgn.

Hvis en av foreldrene er syk

Dersom en av foreldrene er smittet av koronaviruset, og barnet derfor er i karantene, kan barnet likevel følge samværsavtalen og være hos den andre forelderen. Men barnet må da være i karantene i det andre hjemmet.

Hvis en forelder er så syk at det er vanskelig å ta vare på barnet, bør dere vurdere om barnet bør være hos den andre. Samtidig bør dere ta hensyn til om noen i det andre hjemmet tilhører en risikogruppe.

Felles enighet om unntak

Hvis det er gode grunner til å avvike fra samværsavtalen en periode, må dere foreldre snakke sammen om dette og komme fram til en felles enighet. Dere har et felles ansvar for barnets helse, trivsel og utvikling. Derfor må dere også sammen finne løsninger på hva som samlet sett er best for deres barn nå.

Tapt samvær kan erstattes senere

Hvis den ene forelderen mister tid med barnet en periode, bør dere vurdere om det tapte samværet kan erstattes senere.

Felles regler og rutiner gir tillit

Foreldre kan håndheve smitteverntiltak forskjellig og være uenige om hvorvidt det er trygt å reise, delta på arrangementer eller besøke familie og venner. Dere kan unngå diskusjon og konflikt ved å bli enig om å følge de nasjonale og lokale reglene som gjelder til enhver tid. Se lenker øverst i artikkelen.

Unngå økt konfliktnivå

Både dere og barnet har trolig nok å tenke på nå, så det siste dere trenger er økt konfliktnivå i foreldresamarbeidet.  Snakk rolig sammen, lytt til hva den andre har på hjertet, prøv å forstå hva som er viktig for den andre. Unngå å ringe eller sende meldinger når dere er stressa, sinte eller opprørte.

Be om råd ved behov

Trenger dere mer råd og veiledning, ta kontakt med ditt nærmeste familievernkontor på telefon.

Husk: Dette er midlertidig

Husk at dette er en unntakstilstand. Mange av oss er litt ekstra stressa, og det er enda viktigere enn ellers å være rause og greie med hverandre. Vi vet ikke hvor lenge denne situasjonen varer, men det er midlertidig. Ting vil før eller siden normalisere seg igjen.

Teksten er utviklet i samarbeid med familievernet.