Samvær for barn med to hjem under koronasituasjonen

Som alltid skal vi voksne ta hensyn til hva som er best for barna. Hensynet til barnets beste er grunnleggende når man vurderer hvordan samvær skal gjennomføres.

Generelle råd og regler om smittevern kan endre seg. Vi anbefaler å holde deg oppdatert på de nasjonale og lokale reglene.

Hovedregelen er at planlagt samvær opprettholdes som avtalt. Barn har rett til samvær med begge foreldre selv om de ikke bor sammen. Inngåtte samværsavtaler gjelder så lenge dere ikke har blitt enige om noe annet, også i den situasjonen vi er i nå.

Hvis barnet er i karantene

  • Barn som er i smitte- eller ventekarantene kan bytte bosted i karantenetiden.

Barn med delt bosted har sin husstand to steder og kan bytte bosted mens det er i smittekarantene eller ventekarantene uten å bryte karantenereglene. 

  • Barn som er smittet og i isolasjon kan også bytte bosted mens det er i isolasjon.

Å være i isolasjon fører til strengere smitteverntiltak. Samtidig må barn og unge få den omsorgen de trenger. Barnets allmenntilstand, omsorgsbehov og om andre i husstanden er i en risikogruppe, må vurderes før barnet flyttes.

Dersom barnet bytter husstand når det er i isolasjon, vil også personene i husstanden som barnet flyttes til komme i smittekarantene og/eller ventekarantene, med mindre de er unntatt.

Hvis en av foreldrene er syk

Dersom en av foreldrene er smittet av koronaviruset og barnet derfor er i karantene, kan barnet likevel følge samværsavtalen og være hos den andre forelderen. Barnet må da være i karantene i det andre hjemmet.

Hvis en forelder er så syk at det er vanskelig å ta vare på barnet, bør dere vurdere om barnet bør være hos den andre. Samtidig bør dere ta hensyn til om noen i det andre hjemmet tilhører en risikogruppe.

Felles enighet om unntak

Hvis det er gode grunner til å avvike fra samværsavtalen en periode, må dere foreldre snakke sammen om dette og komme frem til en felles enighet. Dere har et felles ansvar for barnets helse, trivsel og utvikling. Derfor må dere også sammen finne løsninger på hva som samlet sett er best for deres barn nå.

Tapt samvær kan erstattes senere

Hvis den ene forelderen mister tid med barnet en periode, bør dere vurdere om det tapte samværet kan erstattes senere.

Be om råd ved behov

Trenger dere mer råd og veiledning, ta kontakt med ditt nærmeste familievernkontor på telefon.

Teksten er utviklet i samarbeid med familievernet.

Video: Samlivsbrudd og samvær i krisetider