Hverdagsmagi i koronatid

Barn og voksne trenger å føle mestring og kjenne at de er betydningsfulle. Å gjøre noen små grep og bruke noen enkle ord og overskrifter i hverdagen, kan bidra til at barn opplever nettopp dette. 

Det kan være med på å gi mening til det barn opplever når hverdagslivet brått har endret seg. Barn trenger informasjon om hva «korona» er, hvorfor vi må være hjemme, hva vi voksne gjør som kan hjelpe og hva de selv kan bidra med. Og ikke minst trenger de hjelp til å forstå hvordan det vi gjør her hjemme henger sammen med det som skjer der ute i den store verden.

La barna få ansvar

Når verden blir mer skummel, kan litt «hverdagsmagi» skape fin lek og morsomme opplevelser og fortellinger. Sammen med tilpasset informasjon kan det skape en trygg, og til og med morsom, hverdag i en tid preget av unntakstilstand.

Hva skjer hvis storebror blir oppgradert til «fadder» for lillebror på tre år? Kanskje det å få «fadderansvar» med oppdrag om å finne på en morsom lek som lillebror liker, føles stas og moro? Å få spørsmålet «Hva kan en fadder gjøre hvis fadderbarnet blir lei seg eller sint?» i stedet for å få høre «Vær grei med broren din, du er eldst!», kan kanskje være nok til å forebygge en søskenkrangel.

Kanskje det også er gøy for lillebror å få lov til å «bli med på skolen» for å jobbe med noen oppgaver sånn som storebror?

>

Gi anerkjennelse

I unntakssituasjonen vi befinner oss i, finnes det ingen fasit. Alle familier, barn og voksne er forskjellige. Vi må prøve oss fram og vi må feile. Det å vise barn at det går an å gjøre feil, si unnskyld og vise at vi tar ansvar ved å lytte til og anerkjenne barnet, er bra for barnets utvikling.

Et isolert familieliv er noe nytt og ukjent for meg som for de fleste andre. Derfor kommer eksemplene jeg bruker fra erfaringer i min egen isolerte familiehverdag. Selv om vi er to voksne her hjemme, er det sånn at pappa har hjemmekontor når mamma har hjemmeskole/barnehage, og motsatt. Vi er heldige som er to som kan bytte på, og sammen finne løsninger for et alternativt familieliv med en 6-åring og en 3-åring. Vi er opptatt av det vi får til og prøver å gjøre mer av det som ser ut til å fungere i alt kaoset.

Ryddeoppdrag

Når alle er hjemme døgnet rundt blir det fort mye kaos og rot. Å rydde er sjelden noen favorittaktivitet. Her i huset ble «ryddeoppdrag» innført som et fast punkt på timeplanen.

Vi spurte 6-åringen om hvordan han kan bidra hjemme med ryddeoppdrag. «Det vet jeg!» sa han, løp og hentet et lite hjerteformet perlebrett og foreslo at han kunne få en perle for små ryddeoppdrag, to perler for mellomstore ryddeoppdrag og tre perler for store ryddeoppdrag. Han ville fylle perlebrettet gjennom uken for å få litt ekstra godteri til helgen. «Jeg kan gjøre hvilke som helst ryddeoppdrag så lenge jeg får perler», sa han. Og det har han holdt.

Det at barn føler seg hørt, får komme med egne forslag og føler medbestemmelse er viktig. En isolert familiehverdag gjør at foreldre må finne kreative løsninger og hente fram fantasien på en måte som gjør at vi kan se verden gjennom barnas øyne, for i barneblikket finnes uendelig med fantasi og magi.

Skape historien sammen

Foreldre kan skape historier sammen med barna og påvirke hvilken fortelling barn tar med seg videre fra krisen og unntakssituasjonen. Skal det være en fortelling om frykt og avmakt eller en fortelling om mestring og fellesskap der barnet bidro i bekjempelsen av korona-viruset?

Fortellingen om «den gangen det kom et farlig korona-virus og vi ikke fikk lov å gå ut - og jeg trodde alle kom til å dø», er veldig forskjellig fra historien om «den gangen jeg gikk på ninjaskole, ble ninjafadder for lillebroren min, og alle mester-ninjaene i verden måtte samarbeide for å bekjempe de onde kreftene til lord Koronadon».

>

Digitale vennskap

Vennskap og sosial tilhørighet er viktig for barn i alle aldre. Vennskap gjør at barn føler seg godtatt og verdsatt. I en isolert hverdag der barn ikke møter hverandre på de sosiale arenaene de er vant til, er det ekstra viktig å hjelpe til med å opprettholde kontakten med venner.

Barn i førskolealder og på «småtrinnet» på barneskolen, er ikke så vant til å kommunisere sosialt via digitale kommunikasjonskanaler. De er ofte avhengig av voksne i vanlig sosialt samspill og vil også trenge hjelp i det digitale samspillet.

Videochat kan være en måte for barn å opprettholde vennskap på. For barn i førskolealder kan en eller to andre barn være nok å forholde seg til av gangen. Noen barn synes kanskje det er fint å bare si hei, andre kan leke side-ved-side med ulike aktiviteter i lengre perioder.

Daglig «playdate»

I går satt 3-åringen sammen med en venn på den andre siden av skjermen og perlet. Helt stille. Så skravlet de litt med tullestemme, løp av gårde for å gjemme seg og leke titt-deg-lek - for så vise seg fram i ulike kostymer for hverandre. 3-åringen og to andre barn har fast «playdate» hver dag fordi de savner hverandre og vil «møtes for å leke sammen».

Barn er forskjellige og lever ulike liv. Noen liker å leke mer for seg selv, andre spør etter vennene og noen får dekket sine sosiale behov gjennom å leke med søskenflokken sin.

6-åringen liker å videochatte med venner i klassen. Enten en-til-en eller i større grupper der flere venner snakker sammen. De er en gruppe på fem barn som videochatter noen faste dager og tidspunkt i uka om skoleoppgavene. De har kalt gruppa si «GX Dragons».

Vi foreldre bytter på å gjennomgå en enkel og helst litt morsom skoleoppgave. Det kan være å telle alle skoene i gangen, å vise fram vårtegn barna har funnet eller å si farger på engelsk og løpe og finne ting i den fargen.

Målet har vært å opprettholde tilhørighet til noen i klassen, og at ungene kan møtes digitalt for å snakke om noe felles. I en hverdag som brått har endret seg, kan jevnlig kontakt med venner skape trygghet og bekrefte at «jeg ikke er alene i dette».

Videochat er også en fin måte å ivareta kontakten med familie, slekt og nettverk, enten det er besteforeldre i smitteskjerming eller venner i karantene.

>

Ulike forutsetninger

Foreldre lever i ulike livssituasjoner og med ulike utfordringer i hverdagen. Noen har overskudd og mulighet til å lage fancy planer og kreative opplegg, mens andre strever med å få dagen til å gå rundt. Felles er at dette er nytt og ukjent for oss alle, uansett livssituasjon.

Men det er stor forskjell på hvilke muligheter vi som foreldre har i hva vi kan tilby barna våre. Av økonomi, kunnskap, plass i hjemmet, tid, overskudd, oppmerksomhet og støtte. Å være alene er mer utfordrende enn å være to voksne som deler ansvaret.

Fantasi og drømmer har vi tilgang til uavhengig av livssituasjon. Nå er tiden for å skape en meningsfull hverdag med ungene. Med litt fantasi, kan det kanskje bli litt morsommere for både voksne og barn.

Ingen fasit – gjør det som passer din familie best!

Det finnes ikke en god måte for hvordan familielivet skal leves i unntakstilstand og isolasjon. Det finnes mange gode måter. Gjør det som passer din familie best. Hvis jeg skal komme med en oppfordring, i tillegg til å følge helsedirektoratets råd om å forhindre smittespredning, må det være å prøve å legge merke til og vise positiv oppmerksomhet til barn og familier.

Alle trenger å bli sett og anerkjent. Spesielt i en tid med frykt og uro der vi ikke har tilgang til de vanlige sosiale arenaene våre. Vi får ikke smilt til hverandre i forbifarten, møtt hverandres blikk i overleveringer eller sagt «hei og ha det» slik som før. Ting blir som før igjen, det kjente og trygge kommer tilbake.

Ha en magisk dag!