Prosjektlederen

Prosjektlederen er trygg, har klare rammer, og setter mer pris på struktur og rutiner enn overraskelser.

Illustrasjon: Prosjektlederen

Men selv om du som er «prosjektleder» har regler, er du ikke autoritær. Barnet vil oppleve prosjektleder-stilen som forutsigbar, varm og trygg. Barnet vet alltid hvor de har prosjektlederen.

De sterkeste sidene ved denne foreldrestilen er at du tar tydelig ansvar som voksen.  I stressende situasjoner vil prosjektlederen ta tydelig ledelse, og være noe mer instruerende og muligens mindre fleksibel. Det vil si at man kan være noe mindre åpen for forhandlinger med barnet. Man tar selv ansvaret og vil derfor oppfattes som trygg.

Dersom du som forelder er vant med å ordne opp og ta «ledelsen» kan det være at du skulle sjekket ut hva barnet tenker og føler, samt være nysgjerrig på det barnet kan vise av motstand.

tenk etter

Tips til «prosjektlederen»

  • Hvorfor vil hun/han ikke legge seg?
  • Når barnet protesterer, prøv å se om du kan stoppe opp og legge merke til det som skjer uten å avlede barnet. Man kan si: «Oi, nå var det noe som ble dumt og vanskelig her.»
  • Sjekk gjerne ut hva som skjer om du lar barnet bestemme hvor dere skal spise middag en dag, og du faktisk blir med på det, uansett hvor sprøtt det er (spise middag ute i regnet/snøen, eller kanskje i et hjemmelaget puteslott). Bli med som voksen på noe som er utenfor rutinene.

Dersom du opplever at barnet eksempelvis viser følelser du synes det er vanskelig å koble deg på eller forstå finnes det flere programmer som kan gi deg mer innsikt og forståelse. Dette er programmer som retter seg mot alle foreldre, også de som ikke opplever så store problemer, men som kun vil bli bedre kjent med seg selv i foreldrerollen og ønsker å få nye perspektiver på barnet.

Tuning in to kids (TiK) er et flott program for å lære om ulike måter å møte barnet på. Det som er så fint med dette programmet, er at det gjør foreldre mer robuste til å stå i alle typer følelser med barnet sitt. Både sinne, engstelse, tristhet og frustrasjon. Programmer som COS-P og ICDP vil også være nyttig.

Og husk: barnet ditt tar ikke skade av om du ikke forstår hva barnet føler hver gang. Det som likevel kan være fint å tenke over, er hvordan du som mamma eller pappa håndterer og møter vanskelige følelser og utforinger i livet. For den måten vi som foreldre håndterer situasjoner på, vil barnet lære av og ta med seg videre i livet.