Om testen

Hva foreldrestiltesten forteller om deg som forelder, og hva den ikke forteller.

Illustrasjon: Foreldrestiler

Vi har alle en personlighet og ulike trekk som vil påvirke måten vi er foreldre på og de ulike måtene vi håndterer rollen. Dette vil blant annet dreie seg om i hvilken grad og på hvilken måte vi håndterer stress, vanskelige følelser hos barnet og oss selv. Foreldre til barn i barnehagealder vil nok kjenne seg mest igjen i denne testen, men den vil også være relevant for foreldre med litt eldre barn.

Testen er utarbeidet av Foreldrehverdag i samarbeid med fagspesialist og psykolog Annette Johannessen. Vi har tatt utgangspunkt i den autoritative foreldrestilen, som er den stilen som synes å fremme trygget, læring og god psykisk helse hos barnet. De aller fleste foreldre har denne foreldrestilen, men med noen variasjoner. Og det er disse variasjonene vi skal se litt nærmere på i denne testen.

Ting som kan påvirke foreldrestilen

Om du har flere barn, har du sikkert oppdaget at du kan reagere ulikt fordi barn er forskjellige. Det kan også være at barnet ditt krever mer av deg av ulike årsaker som vil påvirke måten du er forelder på.

Dersom du lever med den andre forelderen eller annen partner, og han/hun har en annerledes stil enn deg, vil det også påvirke stilen din. Noen ganger kan man oppleve at trekkene blir forsterket, der eksempelvis den ene blir for streng kan den andre bli for ettergivende.

Og som det er med tester, så tar ikke de høyde for slikt. Derfor kan ikke testen tolkes for bokstavelig. Og uansett hvilken foreldretype du lander på her, så er du innenfor normalen.

Video: psykolog Hedvig Montgomery om å ha forskjellig foreldrestil

Finn styrkene dine

Dette er ikke en test der du skal finne ut av hva du gjør feil. Dette er en test for å se på hvilke styrker du har og for å fremme refleksjon og bevissthet i foreldrerollen.

Vi vet at en del foreldre er usikre, og dette kan være en måte der du både får vite hva du allerede gjør som er bra og hva som kan gjøre deg tryggere.