Den fleksible

Foreldre som har den fleksible foreldrestilen er tilpasningsdyktige, varme og liker å utforske verden sammen med barnet.

Illustrasjon: Den fleksible

Den fleksible tåler stress og kaos. Og det er bra, fordi livet til den fleksible kan by på endel situasjoner der man må ta ting på sparket, fordi man sjelden kjenner behov for planlegging. Og det er heller ikke så farlig for den fleksible om ikke alt går etter planen. Ting løses på en god måte for barnet likevel.

Den fleksibles styrke er evnen til å se barnet og barnets unike egenskaper, og vil fremme kreativitet og selvstendighet. De mindre sterke sidene til den fleksible er planlegging, lage tydelige rammer og struktur for barnet. Likevel vil den fleksible alltid ta det overordnede voksenansvaret.

Dersom barnet av ulike grunner har mer behov for tydeligere rammer og regler, vil det kunne skape utforinger for den fleksible.  For selv om foreldre med denne stilen er gode til å se barnets behov, vil det likevel være utforinger knyttet til å holde på gode rutiner og å planlegge over tid – og å holde seg til planen. Dette er nemlig langt fra hvordan den fleksible liker å ha det selv.

tenk etter

Tips til «den fleksible»

  • Er det situasjoner som går igjen der du ser at det kunne vært behov for mer planlegging?
  • Hvordan ville det vært å bli enig med barnet om et område der dere holder dere til en plan (nesten) uansett hva som dukker opp? (For eksempel tidspunkt for middag, dager uten besøk, rutine før legging.)
  • Dersom du bor med en partner, hvordan påvirker din fleksible stil forholdet og samarbeidet om barnet? Hvor like eller ulike er dere i foreldrestilen?

Og husk: barnet ditt tar ikke skade av at du kanskje ikke er så rutinepreget. Det som likevel kan være fint å tenke over, er hvordan du som mamma eller pappa håndterer og løser det som eventuelt skulle bli vanskelig for barnet. For den måten vi som foreldre håndterer situasjoner på, vil barnet lære av og ta med seg videre i livet.

Og dersom barnet opplever at det blir roet ned og rammet inn på en god måte når det trengs, vil det være bedre rustet til å gjøre det selv senere i livet.