Den emosjonelle

Foreldre med en emosjonell foreldrestil viser følelser og er omsorgsfulle.

Illustrasjon: Den emosjonelle

I Norge er mange av oss lært opp til å kontrollere oss og i stor grad sensurere de følelsene vi opplever som negative. Dette gjelder særlig sinne. Men selv om vi førsøker å sensurere oss selv, betyr ikke det at vi ikke kan ha disse følelsene.

Vi er også født med ulike måter å forholde oss til følelser på, det vi kaller for «det medfødte temperamentet». Noen av oss kan lettere bli triste og komme i kontakt med det, mens andre tenner raskere på alle pluggene og blir sinte. Det betyr ikke at man skal kunne gjøre hva man vil, men det betyr at vi ikke kan noe for at vi har de følelsene vi har.

Spørsmålet er: hvordan kan vi best mulig leve med dem?

Følelsene hjelper oss, som et slags indre kompass, slik at vi navigerer riktig i livet. Men dette fungerer best når følelsene er ferske og ikke handler om noe annet som vi bærer med oss.

I stressende situasjoner vil den emosjonelle kunne kjenne at følelsene tar mer overhånd enn det man kanskje ønsker seg. Eksempelvis vil det for noen være vanskelig å roe seg selv ned når man blir sint eller lei seg og de kan dermed ty til tårer eller gi litt opp og la barnet bestemme. 

Det betyr ikke at du er en dårlig forelder. Likevel kan det være til hjelp å tenke over noen ting:

Tenk etter

Tips til «den emosjonelle»

Hvilke situasjoner blir jeg typisk lei meg, sint eller ettergivende?

Er det noe som kunne hjulpet i de situasjonene ting blir vanskelig med barnet? For eksempel:

  • Ta en «time out» på deg selv, gå inn på badet eller et annet sted i ett minutt.
  • Forsøk å akseptere for deg selv at du har disse følelsene. Når vi validerer våre egne følelser er det lettere å roe oss selv.
  • Noe annet du har god erfaring med?

Forsøk å få tak i hva som er dine følelser og hva som er barnets. Dette er vanskelig og vil garantert blande seg.

Noen å snakke med?

Dersom du opplever at følelsene tårner seg, og hverdagen er preget av mer krangling og vanskelige situasjoner mellom deg barnet ditt kan det være til hjelp å snakke med noen om det.

Du kan starte med det aller enkleste, som eksempelvis familievernet, der du selv kan ringe å ta kontakt.

Og husk: barnet tar ikke skade av du viser følelser. Det som likevel kan være fint å tenke over er hvordan du som forelder håndterer de følelsene du synes er vanskelige. For måten vi håndterer og løser vanskelige ting på i livet, vil barnet lære av og ta med seg videre inn i sitt voksenliv.