Beskytteren

Beskytteren oppfattes som nær og varm, og opptatt av å gi barnet trygghet. Det er viktig for beskytteren å være tilgjengelig for barnet og forsøke å forstå hva barnet trenger.

Illustrasjon: Beskytteren

Barn som vokser opp med denne foreldretypen, vil søke forelderen når noe blir vanskelig og ofte oppleve at de blir sett og forstått.

Det kan være vanskelig for beskytteren å gi slipp når barnet vil utforske mer av verden, og derfor vil en slik forelder kunne oppfattes som overbeskyttende. I stressede situasjoner med barnet vil beskytteren raskt bekymre seg og man kan få katastrofetanker.

Men for det meste er beskytteren stabil og til stede for barnet.

Dersom du som forelder tenker at du ofte blir overbeskyttende, kan du finne ut i hvilke situasjoner du blir usikker. Det å bli bevist på hva man gjør, er en god start. I første omgang behøver du ikke å forstå hvorfor det er slik, for noen av oss er bare mer overbeskyttende uten at det må være en spesifikk årsak til dette.

Hvis det plager deg, kan du finne en du har tillitt til og snakke med ham eller henne om det. Ofte hjelper det å sette ord på tingene man bekymrer seg for.

tenk etter

Tips til «beskytteren»

Spør deg selv:

  • I hvilke situasjoner med barnet blir jeg engstelig eller bekymret?
  • Er det noe som plager meg over tid, eller slipper bekymringen raskt?
  • Hvordan blir jeg når jeg blir bekymret? Er det en typisk måte eller varierer det?

Det finnes flere programmer til foreldre der man ikke behøver å oppleve store utforinger for å kunne delta.

I programmer som COS-P og ICDP vil du bli kjent med deg selv som forelder og møte andre foreldre du kan reflektere sammen med. Dette tilbys på en rekke familievernkontorer og helsestasjoner.

Og husk: barnet ditt tar ikke skade av om du er litt overbeskyttende eller bekymret. Det som likevel kan være fint å tenke over, er hvordan du som mamma eller pappa håndterer vanskelige følelser og utforinger i livet.

For barnet lære av måten vi som foreldre håndterer situasjoner på og tar det med seg videre i livet.