Vennskap i tenårene

Hva kan du som forelder gjøre hvis ungdommen din ikke har venner?

kort fortalt
  • Ungdom er bedre enn barn på å tolerere at folk er forskjellige. De tåler også bedre at bestevennen har andre venner.
  • Tenåringer ønsker å være populære, men popularitet erstatter ikke tryggheten i gode vennskap.
  • Foreldre kan ikke kontrollere ungdommens vennskap, men kan snakke med dem om hva vennskap betyr.
  • Opptil 30 prosent av unge i 14-15-årsalderen oppgir at de har problemer med å få venner. Du kan være til støtte og gi råd.

Når barn blir ungdom, blir vennskapene mer basert på tillitt og støtte. Ungdom er også bedre enn barn til å forstå og tolerere at folk er forskjellige.

Ungdom har mindre behov for å føle at de «eier» hverandre, og det er helt greit at bestevennen også har andre venner uten at det truer vennskapet.

En del barn vil oppleve at vennskapene de hadde i barndommen endrer seg når de går inn i ungdomsårene. Det gir dem en mulighet til å se på seg selv som venn på nytt i nye vennskap, samtidig som det gjør dem mer sårbare. Om de tidligere vennene finner nye venner, vil det kreve en mer aktiv tilnærming for å få nye venner. Det kan være skummelt.

I tenårene har mange et sterkt ønske om å være populære. Men popularitet gir ikke de samme positive effektene som vennskap. Derfor er det viktigere å ha noen få, trygge relasjoner der du opplever aksept og å bli sett for den du er, enn å ha mange venner.

Foreldrenes rolle

Foreldre kan ikke lenger kontrollere vennskapene til ungdommene, men det er likevel viktig å snakke om hva de ønsker å få ut av et vennskap og hva de selv tilfører vennskapet.  Vennskap har større sannsynlighet for å vare om du har de samme verdiene, prioriteringene og ønskene for vennskapet som vennene dine har.

Konflikter er vanlig i denne perioden. Det kan være tøft, men det hjelper også tenåringene til å se på seg selv og hva de kunne ha gjort annerledes. Det lærer dem også å si unnskyld og tilgi den andre personen.

Ensomme ungdommer

Det finnes ensomme tenåringer, og det bør foreldre være oppmerksomme på. Problemet er størst i 14-15 års alderen. I denne perioden oppgir cirka 30 prosent at de har problemer med å få venner.

Hva gjør du om ungdommen din ikke finner gode vennskap?

  • Ikke overfør din frustrasjon eller sorg på ungdommen. Utforsk hva hun ønsker, kanskje er hun mer introvert og har andre forventninger til vennskap enn du har.
  • Ikke gi barnet ditt rom til å trekke seg alt for mye inn i seg selv, oppretthold dialogen og skap et hyggelig hjemmemiljø.
  • Det kan være nødvendig at du oppmuntrer barnet til å fortsette med fritidsaktiviteter - eller til å søke nye aktiviteter om hun har sluttet med det hun drev med i barneårene. For ungdom er det viktig å oppleve samhørighet, og den opplevelsen kan komme gjennom å dele interesser og aktiviteter med andre.
  • Ha klare rammer for skoledeltagelse. Om en har et barn som begynner å holde seg hjemme fra skolen fordi det kjennes tungt, kan det gjøre det vondt verre å bli mye hjemme. Terskelen for å gå på skolen kan bli enda høyere jo mer tid det går.
  • Ta kontakt med skolen for en samtale om hvordan læreren oppfatter ungdommen og prøv å finne ut hvordan dere kan prøve å hjelpe.