Vennskap mellom småbarn

For barn i barnehagealder handler vennskap først og fremst om å ha noen å leke med.

kort fortalt
 • For barn mellom 2 og 6 år handler vennskap mye om å ha det gøy sammen her og nå.
 • Venner er gjerne de som bor i nærheten eller går i barnehagen.
 • Fra 5-6-årsalderen kan vennskapet utvides til mer enn bare å gjøre noe sammen.
 • Vennskap kan bli brukt som forhandlingsredskap: «Du er ikke vennen min hvis ...»
 • Foreldre kan hjelpe barna ved å øve på ting som å vente på tur, eller gi positive tilbakemedinger til andre.

Allerede fra de er 2 år gamle finner barn noen de liker bedre å leke med enn andre. I alderen fra 2 til 6 år er det å ha det moro sammen og leke sammen i øyeblikket det viktigste for barna.

De barna tenker på som venner er gjerne barn som bor i nærheten eller de som liker å leke med de samme lekene i barnehagen.

I denne alderen er vennskapet preget av at barna foreløpig har begrenset evne til å se ting fra andres perspektiv. Det betyr at de tror alle andre tenker likt som dem selv. Dermed kan de bli veldig frustrerte hvis de oppdager at lekevennen tenker ulikt.

Utvikling i 5-6-årsalderen

De eldste barnehagebarna begynner å forstå at vennskapet er større enn bare den aktiviteten de driver med sammen. Når de er 5-6 år, er det de barna som gjør noe fint for dem som blir oppfattet som vennene. Kanskje er det noen som lar dem være med å bestemme i leken, noen som gir dem en tegning eller en som sier noe fint til dem.

I denne perioden blir det å ha faste venner viktig. Det gjør også at «vennskap» kan bli et forhandlingsredskap i forholdet mellom barna for å kunne overtale den andre til å bli med på som de selv ønsker. De kan si ting som:

 • du er ikke vennen min lenger om du gjør dette
 • du får ikke komme i bursdagen min hvis ikke ...

Dette er noe de fleste barn får høre og sier i denne alderen. Hvis de fungerer sosialt ellers, er dette ikke noe å bekymre seg for.

Hva kan foreldre bidra med?

Mye av det sosiale skjer på dagtid i barnehagen og det ikke så vanlig å være med hverandre hjem før de siste årene i barnehagen. Det er derfor viktig med et samarbeid mellom foreldrene og barnehagen for å hjelpe de barna som trenger det for å passe inn sosialt.

I barnehageårene er det enklere for voksne å ha en aktiv rolle i leken enn det er når barna blir eldre. De voksne i barnehagen kan si fra om hva som er lov eller ikke.

Voksne, både hjemme og i barnehagen, kan også hjelpe barn som strever med å få til å leke sammen med andre. For eksempel kan vi hjelpe dem å velge aktiviteter som andre barn har lyst til å være med på.

Voksne kan også hjelpe ved å vise fram barnets positive sider og anerkjenne disse. Dermed kan de andre barna lettere legge merke til disse egenskapene.

Noen barn har egenskaper som gjør at de lettere blir med i lek og greier å bli i leken: De er gode på å vente på tur, gir positive tilbakemeldinger til andre barn, tåler avvisning av ideene sine uten å bli sure, er kreative og er gode til å spille roller i leken. Dette er egenskaper det også går an å trene på hjemme ved å:

 • spille brettspill hjemme og øve på at barna venter på sin tur - og at ikke alle kan vinne hver gang
 • vise nysgjerrighet - ikke bekymring – når du snakker med barnet om venner
 • samarbeide med barnehagen om å hjelpe barnet med å finne ut hva som fungerer eller ikke for å få til en god lek
 • leke rolleleker hjemme