Hjelp barnet å forstå verden rundt seg

Visste du at barnet ditt lærer mye ved å gjøre helt hverdagslige ting sammen med deg? Når du setter ord på det som skjer her og nå, forklarer og setter det i sammenheng, hjelper du barnet å forstå verden rundt seg. Dette er nyttig for barnets språkutvikling, forståelse av omverdenen og det som skjer.

Når du forklarer

  • hjelper du barnet til å få oversikt i tilværelsen
  • gjør du hverdagen tryggere og mer forutsigbar
  • stimulerer du tankeutviklingen hos barnet

Far og liten gutt.

Forklaringer er bra for utvikling i alle aldre

Babyer utvikler seg blant annet gjennom å bli snakket med. Mange foreldre snakker mye med babyen helt fra den er nyfødt. Selv om babyen ikke direkte forstår hva som blir sagt, er dette positivt for den videre læringsprosessen. Barnet hører lyder, språklig rytme, toneleie, og ser forskjellig ansiktsmimikk, selv om de i starten ikke forstår ordenes konkrete betydning.

Har du tenkt på at det å fantasere, undre seg litt og leke sammen kan være koselig både for barnet og den voksne? Fantasi og lek er bra på mange måter, blant annet for barnets språkutvikling. Det kan gi barnet nye ord og tanker som også kan bidra til å stimulere kreativiteten.

Hvordan hjelper du barnet ditt å forstå?

Skap felles fokus

For at barnet skal ha nytte av det du setter ord på, beskriver og viser hvordan fungerer, må du og barnet rette oppmerksomheten mot det samme. Barn er ulike i hvor lenge de klarer å ha oppmerksomheten rettet mot noe. Som regel har barn kortere utholdenhet enn voksne.

Det å ha felles fokus, og å holde oppmerksomhet, er noe du gradvis kan hjelpe barnet med å øve på. For de aller minste vil det å se og peke på en ting, samtidig som du setter ord på det dere har oppmerksomhet på, hjelpe barnet å koble ting og ord: «fugl», «traktor», «banan». Barnet lærer å ha oppmerksomheten rettet mot noe sammen med en annen.

Forklaringer til de minste barna

Har du et lite barn pleier du kanskje å sette ord på ting og forklare når dere spiser middag, leker sammen eller når barnet skal legge seg? Vi starter gjerne med å beskrive det som skjer her og nå, og så fortsetter vi med å sammenligne og sette i sammenheng. For eksempel:

«Vil du ha litt gulrot? Den smaker annerledes nå som den er kokt, kjenner du det?»

I denne situasjonen kunne du også satt opplevelsen inn i en større sammenheng ved å fortelle hvordan gulrøtter gror.

Eller;

«Nå er det leggetid. Da tar vi på pysjen og pusser tenner, akkurat sånn som vi gjorde i går.»

Her kunne det vært naturlig å utdype ved å minne om hvorfor vi pusser tenner.

Illustrasjonsfoto: Gutt pusser tenner.

Grip anledningen i hverdagen

I hverdagen er det utallige anledninger til slike utdypinger, hva med å ta med barnet med neste gang du skal lage middag? Dere kan snakke sammen om hva dere gjør, hva de ulike ingrediensene heter og hvordan de smaker. 

Underveis kan du kanskje, avhengig av barnets engasjement, forklare hvordan ingrediensene henger sammen med andre ting som barnet har et forhold til. Melken kommer for eksempel fra kua, og brukes både som drikke og i sausen.

Forklaringer til litt større barn

Etter hvert opplever foreldrene at barnet trenger forklaringer også på mer kompliserte ting. Barn er i stadig utvikling, så utfordringen for foreldre vil hele tiden være å forsøke å tilpasse forklaringen slik at barna kan forstå dem.

Du kan også vurdere å av og til spørre barna hva de tror før du begynner å forklare – på den måten kan du lettere se hva barnet trenger av informasjon fra deg for å forstå sammenhengene. Du kan utforske barnets forestillinger om det som har skjedd, og forklare mer hvis du oppdager at barnet har misforstått noe.

Foreldre kan forsøke å forklare ved å si ting som for eksempel:

  • Flyktningene kommer hit fordi det har blitt farlig i landet de kommer fra.
  • Mormor er veldig syk, derfor er hun på sykehuset nå. Husker du sist du var syk, da var vi hos legen og du fikk medisin? Av og til er man så syk at man ikke kan bo hjemme hos seg selv, da kan man bo på sykehuset. Der passer legene på deg, og du får mat og medisiner sånn at du kan bli frisk.

Bli kjent med følelsene

Når du forklarer og utdyper mer for barnet, hjelper du henne til å forstå følelsene og tankene som kan ligge bak både hennes egen og andres atferd og valg. Dette gjør det lettere å se en sak fra flere sider, og ta andres perspektiv senere.

Hvordan snakke om vanskelige temaer?

Det er ikke alle temaer som er like enkle å snakke om. Problemer i parforholdet, alvorlig sykdom eller andre ting som er sammensatte og kompliserte, kan det være lite fristende å dele med et barn. Vi voksne kan av og til tenke at det er ting barnet ikke har godt av å tenke på eller vite noe om. Vi tenker at det kan skremme dem ytterligere hvis vi snakker mer om det.

Det er viktig å se an situasjonen og barnet, men dersom vi ikke forsøker å forklare hva som skjer, vil barnet ofte plukke opp at noe er i gjære, og skape seg sin egen forklaring. Fantasiforklaringene til barnet tar ofte utgangspunkt i dem selv, og kan trigge mer skremmende tanker enn selve sannheten.

Ved å forsøke å forklare og gi mening også til vanskelige ting som skjer, kan du hjelpe barnet med å sette opplevelsen inn i en sammenheng, slik at den føles mer håndterbar. Her er det viktig å tilpasse forklaringen til det enkelte barnet, slik at det blir forståelig for ham.

Si det som det er

Uansett hvor små barna er, er det viktig at det vi forklarer dem om de vanskelige temaene er sant. Forklaringene kan gjerne gjøres litt forenklet for de minste barna, og heller bygges ut etter hvert som barnet blir eldre.

Prøv å bruke ord barnet ditt kan forstå, og forklar så godt du kan. Selv små barn kan forstå veldig mye, hvis vi tilpasser forklaringen til alderen og utviklingen deres. Barn forstår ofte at det er «noe», men ikke alltid hva. Hvis vi voksne holder tilbake vesentlig informasjon, kan det føles ubehagelig og utrygt.

Du ville kanskje kjent noe lignende dersom du fikk vite at det blir nedskjæringer på jobben, og lederen din ikke ville fortelle deg noe utover det?
Publisert 18. februar 2019
Oppdatert 27. juni 2019