Forventningspress hos barn og ungdom

Opplever du at barnet ditt har veldig høye forventninger til seg selv? Er det mye press fra omgivelsene? Når barn skal balansere forventninger og press, kan det være nyttig å få støtte fra deg.

Etter hvert som barn blir eldre stilles det i større og større grad krav til dem på forskjellige arenaer. De kan oppleve mange former for press, som for eksempel prestasjonspress, kroppspress og kjøpepress. Dette presset kan være direkte og/eller indirekte, og kan for eksempel stamme fra venner, media, skole, fritidsaktiviteter, familie og bekjente - eller ungdommen selv.

Illustrasjon

Hva gjør jeg når ungdommen opplever forventningspress?

Press og høye forventninger kan virke skummelt, og det er fort å tenke at man må skåne ungdommen for dette. Men forventninger er ikke nødvendigvis negativt, det kan også virke motiverende: «Dette klarer du! Hold ut litt til!» eller «Jeg synes du skal prøve, jeg tror du får det til.» At noen har tro på oss, kan gi oss lyst til å prøve noe nytt eller å gjøre en ekstra innsats.

Som forelder er altså ikke målet å fjerne alle former for forventninger til barnet. I stedet handler det om å finne balansen mellom passe store, altså motiverende, forventinger og for høye forventninger, som gjør at barnet strekker seg for langt.

Når forventningene oppleves som stressende og overveldende, kan du som forelder være der, og hjelpe barnet og finne måter å håndtere presset på.

Ungdom og press

Hva kommer forventningene av?

Hvis du skaper rom for gode samtaler der barnet ditt kan åpne seg, kan det gjøre det lettere å forstå når og hvordan barnet føler på forventningspress. Sammen kan dere prøve å finne ut av hva presset bunner i, og hvordan du kan hjelpe. Da kan dere få anledning til å utforske hva som ligger bak barnets opplevelse av press og forventning.

  • Hvilke verdier og behov dreier dette seg om?
  • Hvem er det som styrer forventningene barnet ditt har til seg selv, og forventningene hun føler andre har til henne?

Noen ganger kan det være utfordrende for foreldre å identifisere seg med hva som er viktig for ungdommene. Det kan dreie seg om hvor viktig det føles å se ut på en bestemt måte, eller bli med på bestemte ting for å få innpass i en gruppe. Det er imidlertid viktig at de voksne forsøker å forstå hva som faktisk står på spill for barnet, og tar hensyn til det når man foreslår løsninger.

Kanskje du kan ta et skritt tilbake og spørre ungdommen hva hun selv kan være stolt av? Da er det fint å gi rom for at ungdommen kan ha andre verdier enn deg.

Forventningspress gjennom sosiale medier

Bruken av sosiale medier har utviklet seg raskt de siste årene. Både voksne og barn benytter mediene til å vise fram ensidige vellykkede sider av seg selv. Barnet ditt kan trenge hjelp til å forstå at mange bare viser en liten del av seg selv her. Andre bruker sosiale medier til å vise at det finnes mange ulike måter å leve på. Dette mangfoldet kan være en positiv ting for barn og ungdom. Ved å se at det ikke finnes én mal for oss mennesker og det å være vellykket, kan barn og ungdom få hjelp til å forholde seg til andres forventninger og sette passelige forventninger til seg selv.

Barn og ungdommer trenger kanskje å bli minnet på at det mange ganger kan være lurt å bruke seg selv som målestokk, ikke alltid sammenlikne seg med andre og hva de får til.

Når kan press bli negativt?

Det er ikke uvanlig å bli stresset eller bekymret når vi opplever at egne eller andres forventninger blir for høye. Noen ganger undervurderer vi oss selv, og blir stresset fordi vi tror vi ikke klarer å møte forventningene. Andre ganger kan vi oppleve at det faktisk settes for høye forventninger. Presset vi føler kan få oss til å strekke oss så langt at det går ut over både den fysiske og psykiske helsen.

Presset kan bli problematisk når

  • det tar overhånd
  • man føler at man mister kontrollen
  • det er høyt og varer over lengre tid
  • gjelder flere områder samtidig, for eksempel skole, fritid og utseende
  • forventninger er urealistiske
  • det er veldig viktig å innfri forventninger

Det kan føles ekstremt viktig å innfri forventningene hvis vi forestiller oss at konsekvensene blir store om vi ikke lykkes. Ungdommen kan for eksempel føle at hun aldri vil få jobb, komme inn på en bestemt utdanning eller få innpass i et miljø hvis hun ikke innfrir forventningene. I slike tilfeller kan det være nyttig å snakke sammen. Hvor realistisk det er at det hun frykter faktisk kan komme til å skje? Frykt for å gå glipp av muligheter kan i seg selv øke opplevelsen stress og ubehagelig press.

Både for voksne og unge er det nyttig å tenke gjennom hvilke forventinger og press det er viktig for oss å leve opp til, og hvilke forventninger eller krav vi ikke trenger å legge vekt på.

Bidrar du til forventningspress?

Foreldre kan også bidra til å skape forventningspress med krav, velmente råd og ønsker. Foreldre flest vil bare det beste for barna sine, men selv om det er godt ment, kan holdningene våre skape et press som barna kjenner på.

Også indirekte kan foreldre bidra til å presse ungdom, ved at vi selv formidler holdninger vi selv har til å prestere og «være best» i ulike sammenhenger. 

Ros innsatsen

Gjennom gode og realistiske tilbakemeldingerkan du hjelpe barnet ditt til å bli kjent med sine sterke sider. Barn har godt av å oppleve ros og positive tilbakemeldinger, entusiasme og glede fra de voksne, når det er noe de klarer.

Det er viktig å gi ros og anerkjennelse både for det tenåringen forsøker å få til, og for det han faktisk får til. Dette innebærer at det også i mange tilfeller kan være viktig å gi ros når han klarer senke ambisjonene. Et eksempel på dette kan være at ungdommen selv innser at han har tatt på seg for mange oppgaver, og klarer å velge bort noe - selv om han synes det hadde vært gøy.

De positive tilbakemeldingene må altså ikke bare komme når barnet lykkes med noe. Ved å gi anerkjennelse uavhengig av prestasjon, bidrar du til å styrke selvfølelsen til ungdommen din og gi ham en følelse av å være verdifull i seg selv. God selvfølelse kan også bidra til at ungdommen lettere kan stå imot uheldig forventningspress.

Publisert 05. mars 2019
Oppdatert 20. februar 2020