Oversikt over hjelpetilbud

Bekymret for barnet ditt?
  • Du kan kontakte helsestasjonen, (barn 0-6 år) skolehelsetjenesten (skolebarn) eller fastlege dersom du trenger å snakke med noen om hvordan barnet ditt har det eller om samspillet i familien. Du finner mer informasjon om tjenestene i din kommune, på din kommunenes internettsider.
  • Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) skal legge til rette for gode utviklingsbetingelser for barn og unge i barnehage og skole. Tjenesten har særlig ansvar for å hjelpe skoler og barnehager med å legge til rette for barn med spesielle behov. Informasjon om PP-tjenesten finner du på din kommunenes internettsider.
  • Familievernet tilbyr gratis samtaler med par og familier som ønsker å få det bedre. 
  • Barne - og ungdomspsykiatrien (BUP) hjelper barn og unge som har følelsesmessige problemer som fører til vantrivsel og vanskeligheter i hverdagen. Snakk med fastlegen eller skolehelsetjenesten om å bli henvist til BUP.  
  • Barnevernet skal gi barn, unge og familier hjelp og støtte når det er vanskelig hjemmet, eller når barnet av andre grunner har behov for hjelp fra barnevernet (for eksempel ved atferdsproblemer eller rus). Slik melder du fra til barnevernet.
Utfordringer i parforholdet eller i familien?
Utfordringer i foreldresamarbeidet?
Egne utfordringer som kan gå ut over barnet ditt?