Til foreldremøter i ungdomsskolen

I disse oppleggene finner du noen relevante problemstillinger for foreldre med barn i skolen. De ulike påstandene er tenkt som utgangspunkt for diskusjon på foreldremøter.

Påstandene har ikke noe fasitsvar, og målet er at foreldrene vil reflektere over temaer som er nyttig i hverdagen. Vi håper foreldrene vil lese mer på Foreldrehverdag på egenhånd!

 

Publisert 02. mars 2018
Oppdatert 21. mars 2019