Hva er Foreldrehverdag?

Foreldrehverdag er et tilbud fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet til alle foreldre med barn fra 0-18 år. 

Foreldrehverdag hjelper deg å forstå og kommunisere bedre med barnet ditt ved å

  • lære deg hvordan barn utvikler seg og hva de trenger
  • gjøre deg mer bevisst og trygg i foreldrerollen
  • gi deg trygge og kvalitetssikrede råd

Foreldrehverdag er artikler, filmer og podkast om tema som foreldre møter i hverdagen. Du finner oss også på Facebook

Du kjenner barnet best

Foreldrehverdag forsøker ikke å bestemme hvordan du skal ha det sammen med barnet ditt, men tar utgangspunkt i at du selv kjenner barnet ditt og familiesituasjonen din best.

Ved å tenke over hva du ønsker for barnet ditt, hva du synes er viktig å lære bort og hva du har med fra din egen oppvekst og kultur, kan du lære å se deg selv utenfra, samtidig som du ser barnet ditt innenfra.  

Utviklet sammen med foreldre og fagpersoner

Foreldrehverdag er inspirert av International Child Development Programme (ICDP). Dette er et gruppetilbud som er utviklet for å støtte foreldre i samspillet med sine barn.

Foreldrehverdag lages i samarbeid med erfarne fagpersoner og foreldre. I tillegg til ICDP, bygger Foreldrehverdag på oppdatert kunnskap om barns utvikling.

Verdigrunnlaget til Foreldrehverdag.no er basert på FNs barnekonvensjon. Den slår fast at barn har rett til beskyttelse, deltakelse og til å få dekket grunnleggende behov.

Publisert 17. juni 2016
Oppdatert 09. januar 2020