Program for foreldreveiledning er et tilbud for alle foreldre med barn opp til 18 år.

Gjennom programmet kan du møte andre foreldre i grupper for å utveksle erfaringer om forholdet til barna. Målsettingen er at den enkelte mor eller far skal bli trygge foreldre, ved å bli bevisste på hva de gjør som er bra for barna. Du får ingen ferdig oppskrift, men hjelp til å finne egne løsninger for deg og ditt barn.

Samtalene i foreldregruppene tar utgangspunkt i dine og de andre deltakernes erfaringer fra hverdagen. Oppmerksomhet er rettet mot hvordan foreldre oppfatter barna sine.

Deltakerne vil i de fleste tilfeller få veiledning på sitt eget morsmål.

Ønsker du å delta i en slik foreldregruppe?

Det er i de fleste tilfeller kommunene som arrangerer foreldregruppene. Ta kontakt med din kommune for nærmere informasjon. Du finner kontaktinformasjon under.

Gruppene blir ledet av veiledere med utdanning fra Program for foreldreveildning (ICDP - International Child Development Programme).

Noen kommuner arrangerer egne veiledningsgrupper for foreldre med minoritetsbakgrunn. Det arrangeres også grupper i regi av andre enn kommunene, for eksempel frivillige organisasjoner, trossamfunn og Kirkens bymisjon. ICDP tilbys også i asylmottak, krisesentre og fengsler.

Agder

Arendal

Kontakt pedagog Liv Karin Engebretsen, familietjenesten.

Telefon: 47 45 00 48.

Grimstad

Kontakt Grimstad familiesenter.

Telefon: 37 25 06 15

Grimstad kommune har også tilbud i minoritetsprogrammet.

Kristiansand

Kontakt sykepleier, skolehelsetjenesten/ICDP koordinator Tone Langeland, Familiens hus vest.

Telefon 900 28 176.

Kristiansand kommune har også tilbud i minoritetsprogrammet.

Kvinesdal

Kontakt Siri Fyllingen Johnsen, familiekonsulent/ klinisk sosionom i barn og unges psykiske helse, Kvinesdal helsestasjon.

Telefon: 38 35 79 90 mobil 902 22 513.

 

Lillesand

Kontakt avdelingsleder Minna Fagge, jordmor- og helsesøstertjenesten i Tverrfaglig helse.

Telefon: 902 34 054

Lyngdal

Kontakt styrer i Frikirken Åpen barnehage, Linda Kvavik.

Telefon: 456 63 844

Risør

Kontakt Risør helsestasjon ved helsesøster Hilde Nordal.

Telefon: 997 59 219.

Søgne

Kontakt fagarbeider/bosetter Morten Aaraasintrosenteret for flyktninger.

Telefon: 994 64 939.

Tvedestrand

Kontakt kommunejordmor Gry Prebensen, Tvedestrand helsestasjon
Fritz Smiths gate 1

Telefon: 90 92 38 05

 

Akershus

Asker

Kontakt Flyktningeteamet ved helsesøster Inger Helene Møinichen.

Telefon: 901 48 150/66 90 90 00

Asker kommune har kun tilbud i minoritetsprogrammet.

Aurskog-Høland

Kontakt barnevernstjenesten ved Cecilie Graff.

Telefon: 489 54 840.

Bærum

Kontakt flyktningekontoret ved spesialkonsulent Lise Borgersen.

Telefon: 46 43 06 47.

Bærum kommune har også tilbud i minoritetsprogrammet.

 

Eidsvoll

Kontakt rådgiver/veileder Merethe Kvernrød, NAV Eidsvoll .

Telefon: 401 05 961 eller 55 55 33 33.

Fet

Kontakt fagkoordinator/spesialpedagog ved Nerdrumshagen barnehage Rita Lie.

Telefon: 63 88 54 40.

Frogn

Kontakt spesialpedagogisk team:

Spesialpedagog Mette Lise Steen

Telefon: 415 31 328

Spesialpedagog Eliin Erlandsen

Telefon:  64 90 60 00 / 64 90 60 81

Lørenskog

Kontakt flyktning- og innvandrertjenesten ved veileder Anne Marakath.

Telefon: 67 93 43 51

Nannestad

Kontakt flyktningkonsulent Aud Randi Rydland, NAV Nannestad.

Telefon 55 55 33 33 / 404 07 600.

Nes

Kontakt PP-rådgiver Lise Pochon-Guerin.

Telefon 63 91 11 14.

Oppegård

Kontakt helseavdelingen ved helsesøster Ingfrid Samset Lorentsen

Telefon: 932 38 454/66 81 92 45

Rælingen

Kontakt flyktning- og inkluderingstjenesten ved avdelingsleder Narges Pourzia.

Telefon: 48 16 75 12

eller

Fagleder/psykolog Dragana Tosinovic.

Telefon: 41 93 48 60

 

Kontakt Enhet familie og helse ved ICDP-koordinator Anita Vorkinslien.

Telefon: 48 16 76 35

Rælingen kommune også har tilbud i minoritetsprogrammet, og tilbyr i tillegg familieveiledning som en del av introduksjonsprogrammet for flyktninger.

Skedsmo

Kontakt avdeling Barn og familie ved avdelingssjef Ragnhild Ottestad.

Telefon: 66 93 81 65.

Skedsmo kommune har også tilbud i minoritetsprogrammet.

Ski

Kontakt Lill Marie Tollerud, avdeling folkehelse og friskliv, Samhandlingsenheten.

Telefon: 917 54 346.

 

Sørum

Kontakt Sorknes barnehage ved daglig leder Mari Karlsrud

Telefon: 41 16 49 89.

Ullensaker

Kontakt Forebyggende avdeling for barn og unge ved familieveileder Laila Hovland.

Telefon: 909 10 517/66 10 90 41

Vestby

Kontakt helsestasjonen ved helsesesøster Maryan Olberg.

Telefon: 47 65 69 97

Buskerud

Drammen

Kontakt koordinerende helsesøster Wenche Hovde.

Telefon: 913 50 559

Drammen har også tilbud i minoritetsprogrammet. 

Gol

Kontakt helsestasjonen ved ledende helsesøster Lene Kristin Spangebu.

Telefon: 32 02 92 15.

Hemsedal

Kontakt helsestasjonen ved helsesøster Hilde Bakke Jensen.

Telefon: 901 36 656/31 40 88 76.

Hurum

Kontakt Familiens hus ved familieveileder Helle Hansen.

Telefon: 952 35 292.

Krødsherad

Kontakt Noresund barnehage ved styrer Kari Kjensmo.

Telefon: 454 05 154.

Lier

Kontakt barneverntjenesten ved familieterapeut Lise Merete Braathen.

Telefon: 991 92 113/32 22 03 34.

Modum

Kontakt barnehageleder i Modum kommune Vibeke Hillestrøm.

Telefon: 32 78 93 39/408 46 511.

Nore og Uvdal

Kontakt helsestasjonen ved helsesøster Malin Bekkeseth.

Telefon: 31 02 44 04.

Røyken

Kontakt helsestasjonen ved fungerende avdelingsleder Linda Säterhagen.

Telefon: 975 26 332.

Sigdal

Kontakt skolekontoret ved rådgiver Berit Kathrine Jokerud.

Telefon: 32 71 14 09.

Øvre Eiker

Kontakt kommunalsjef Lene Tekfeldt Hansen.

Telefon: 47 87 67 16.

Ål

Kontakt helsestasjonen ved helsesøster Anikken Teigen.

Telefon: 32 08 52 90.

Finnmark

Alta

Kontakt Barne- og ungetjenesten ved veileder Siss-Mari Solli.

Telefon: 453 96 909.

Gamvik

Kontakt Mehamn barnehage ved pedagogisk leder Monica Magnessen.

Telefon: 78 49 73 04.

Hammerfest

Kontakt Hedi Dahl, Hammerfest kommune.

Telefon: 917 61 135.

Karasjok

Kontakt PPT ved Tove Didriksen.

Telefon: 78 46 86 33.

Kautokeino

Kontakt Ragnhild Buljo.

Telefon 78 48 71 44.

Lebesby

Kontakt Rustjenesten v/ Åshild Pedersen.

Telefon: 979 90 894.

Nordkapp

Kontakt Forebyggende avdeling for barn og unge ved leder Anne-Berit Eriksen.

Telefon: 918 88 986/78 47 65 79.

Sør-Varanger

Kontakt Barne- og familieenheten ved enhetsleder Siw-Inger Braathen.

Telefon: 78 97 76 90/414 61 101.

Sør-Varanger har også tilbud i minoritetsprogrammet. Kontakt familievernkontoret i Øst-Finnmark ved familieterapeut Heidi Andersen.

Telefon: 78 99 57 70.

Vadsø

Kontakt barneverntjenesten ved nestleder Tone Persen.

Telefon: 952 13 040.

Hedmark

Elverum

Kontakt helsestasjonen ved helsesøster Lise Bryhn Engehaugen.

Telefon: 452 83 441/62 43 60 60.

Engerdal

Kontakt helsesøster og psykiatrisk sykepleier Hege Kathrine Finneid, Engerdal helsestasjon.

Telefon: 489 91 191.

Grue

Kontakt helsesøster Hanne S. Libekk, Grue helstasjon.

Telefon: 62 94 20 72 eller 918 73 440

 

Hamar

Kontakt  psykososial rådgiver Åshild Klafstad, flyktningekontoret Hamar kommune, 

Telefon 62 56 37 08/902 73 882.

Foreldreveiledning gis til flyktninger som en del av introduksjonsprogrammet ved Hamar læringssenter.

Øvrige foreldre kan få foreldreveiledning via helsestasjonen - programmet De utrolige årene.

Ringsaker

Kontakt Brumunddal helsestasjon ved helsesøster Maria Solli.

Telefon: 62 33 59 30.

Stange

Kontakt flyktningetjenesten ved miljøterapeut Gry Miriam Hoel Hagen.

Telefon: 957 08 378/62 56 21 26/470 27 598.

Stange kommune har kun tilbud i minoritetsprogrammet.

Våler

Kontakt helsestasjonen ved helsesøster Kristin Banken.

Telefon: 62 42 41 80.

Åsnes

Kontakt prosjektleder Reidun Reikerås, prosjekt foreldrestøttende tiltak, Solør barneverntjeneste.

Telefon 481 52 970.

Hordaland

Askøy

Kontakt ungdomstjenesten ved ungdomskontakt Lisbeth Fauskanger Strøm.

Telefon: 954 33 102.

Bergen

Kontaktperson for opplæring i ICDP-veiledning for ansatte i de kommunale barnehagene i Bergen kommune er Mona Elde Rasmussen, rådgiver i byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett. Telefon: 55 56 24 61.

Den enkelte barnehage er ansvarlig for foreldreveiledningsgrupper. Se oversikt over barnehagene.

Kirkens Bymisjon i Bergen driver også foreldreveiledning. Kontakt tiltaks- og prosjektleder Åse Christiansen.

Telefon: 995 32 606.

Bergen kommune har også tilbud i minoritetsprogrammet.

Bømlo

Kontakt helsestasjonen ved ledende helsesøster Anne Marit Hylland.

Telefon: 902 12 337.

Fedje

Kontakt styrer i Fedje barnehage Kristine Rossnes.

Telefon: 56 16 51 36.

Fitjar

Kontakt skolekontoret ved rådgiver Kristin Skare.

Telefon: 53 45 85 57.

Fjell

Kontakt Straume helsestasjon ved helsesøster Turid Sætre.

Telefon: 55 09 68 10.

Lindås

Kontakt barneverntjenesten ved familieveileder Heidi Eikeland Rossland.

Telefon: 56 37 50 82.

Masfjorden

Kontakt Randi Ulvøy Kalgraff, Masfjorden helsestasjon.

Telefon: 56 16 63 13, mobiltelefon: 408 01 640

Jane Hesjedal, Leiar Gulen og Masfjorden barnevernteneste, mobiltelefon 997 92 109.
.

 

Meland

Kontakt Pedagogisk-psykologisk tjeneste ved psykolog/daglig leder Kenneth Wie.

Telefon: 56 17 10 72/412 39 260.

Os

Kontakt helsestasjonen ved psykolog Lena Stångberg.

Telefon 56 57 52 39.

Osterøy

Kontakt Familiens hus ved spesialpedagog Trude Selseng.

Telefon: 56 19 22 43.

Stord

Kontakt Sunnhordland interkommunale barneverntjeneste ved barnevernspedagog Nina Helle.

Telefon: 489 90 930.

Sund

Kontakt pedagogisk-psykologisk tjeneste ved fagleder Eldbjørg Syltøy.

Telefon: 56 32 75 29.

Sveio

Kontakt helsestasjonen ved helsesøster Ritha Nicole Malm Førland.

Telefon: 53 74 81 23/906 47 175.

Voss

Kontakt helsestasjonen ved helsesøster Sigrun Rekve.

Telefon: 992 07 117.

Møre og Romsdal

Aukra

Kontakt helsesøster Camilla Hjellset Orø, Aukra helsestasjon.

Telefon: 711 71 434/ 913 25 930.

Aure

Kontakt helsestasjonen ved familieveileder Kirsti Fossgård.

Telefon: 71 64 75 58/474 52 782.

Giske

Kontakt helsestasjonen ved ledende helsesøster Johanne Synnes.

Telefon: 70 18 81 28.

Gjemnes

Kontakt Marianne Stenberg (helsesykepleier).

Telefon: 916 17 053.

Halsa

Kontakt PP-rådgiver for Surnadal, Halsa og Rindal, Kari Hamnes.

Telefon: 971 44 941

Haram

Kontakt enhetsleder i barnehagetjenesten Marit Eik.

Telefon: 900 63 723/70 20 75 00

Kristiansund

Kontakt enhetsleder Reidun Vullum, Myra barnehage.

Telefon 715 75 200

Molde

Kontakt: Helsesøster Margrethe Hatlen, Molde helsestasjon, koordinator for ICDP

Telefon: 481 41 206

Molde har tilbud til flyktninger og minoritetsspråklige.

Rindal

Kontakt PP-rådgiver for Surnadal, Halsa og Rindal, Kari Hamnes.

Telefon: 971 44 941

Sandøy

Kontakt helsestasjonen ved helsesøster Else Steinshamn.

Telefon: 480 91 888/71 27 75 77.

Skodje

Kontakt Storfjorden barnevern ved familieterapeut Svein Dag Svendsen.

Telefon: 915 65 751 

Smøla

Kontakt NAV ved NAV-leder Bente Width Berg.

Telefon: 70 32 16 62.

Stordal

Kontakt psykisk helsetjeneste ved psykisk helsearbeider Inga Janonyte.

Telefon: 70 27 91 56/70 27 91 00.

Stranda

Kontakt sosialtjenesten ved sosialleder Aina Holmberg.

Telefon: 464 11 065.

Sula

Kontakt tiltakskoordinator barn og unge, Maren Lovise Eide.

Telefon: 904 79 129

Surnadal

Kontakt PP-rådgiver for Surnadal, Halsa og Rindal, Kari Hamnes.

Telefon: 971 44 941

Sykkylven

Kontakt barnevernet ved fagleder Evy Hauge Andersen.

Telefon: 70 24 65 00.

Ulstein

Kontakt helsestasjonen ved ledende helsesøster Kristin Meli.

Telefon: 70 01 78 80.

 

Ulstein kommune har også tilbud i minoritetsprogrammet.

Kontakt helsesøster Kari Janne Kulø.

Telefon: 70 01 78 80.

Vestnes

Kontakt helsestasjonen ved helsesøster Anita Kvalsvik.

Telefon: 71 18 41 94.

Volda

Kontakt Volda læringssenter ved programrådgiver Anette Berg.

Telefon: 915 59 450/70 05 87 00

Volda kommune har tilbud i minoritetsprogrammet.

Ørskog

Kontakt Pedagogisk-psykologisk tjeneste ved pedagogisk-psykologisk rådgiver Øygunn Garseth.

Telefon: 70 16 59 60.

Kontakt helsestasjonen ved helsesøster Sylvi Sjøholt.

Telefon: 70 27 36 90.

Ørsta

Kontakt Hilde Flotve Mo.

Telefon: 979 56 519

Ørsta kommune har også tilbod i minoritetsprogrammet.

Ålesund

Kontakt Virksomhet barn og familie ved foreldreveileder Elin Eriksen.

Telefon 901 79 357/70 16 45 59.

Ålesund har også tilbud i minoritetsprogrammet.

Nordland

Alstadhaug

Kontakt helsestasjonen ved ledende helsesøster Bjørg Ireen Fønnebø.

Telefon: 75 07 51 40.

Ballangen

Kontakt pedagogisk leder i Stollen barnehage Faina Framvik Pettersen.

Telefon: 41 14 52 31.

Kontakt pedagogisk leder i Bøstrand barnehage Åse Mari Mikalsen.

Telefon: 76 92 93 30.

Beiarn

Kontakt: helsesøster Therese Maria Brodersen, Beiarn helsestasjon.

Telefon: 75 56 91 32 

Bindal

Kontakt: Ledende helsesøster Marianne Ø. Berg-Hansen, Bindal helsestasjon.

Telefon: 75 03 25 67/414 35 679 

Bodø

Kontakt Tigiste Tekle Russom, Mørkved sykehjem.

Telefon: 451 21 964.

Brønnøy

Kontakt Brønnøysund helsestasjon ved ledende helsesøster Torun Gladsø.

Telefon: 75 01 28 80/75 01 28 82.

Evenes

Kontakt interkommunal barnevernstjeneste ved barnevernskonsulent Ranja Abrahamsen.

Telefon: 993 53 442.

Fauske

Kontakt Barne- og familieenheten ved foreldrestøttekoordinator Lena Holmström.

Telefon: 75 60 43 08/75 60 43 00.

Flakstad

Kontakt miljøterapeut Merete Andreassen i flyktningtjenesten.

Telefon: 952 68 971.

Gildeskål

Kontakt helsestasjonen ved helsesøster Mai-Catrin Presteng.

Telefon: 75 76 07 08/994 75 366.

Grane

Kontakt helsestasjonen ved helsesøster Anita Nilssen.

Telefon: 75 18 22 63.

Hadsel

Kontakt Stokmarknes helsestasjon ved ledende helsesøster Gro Rønning-Nyvold.

Telefon: 76 16 42 24/906 47 475.

Hamarøy

Kontakt Aid Bredal Olsen, Hamarøy helsestasjon.

Telefon: 911 93 210

Herøy

Kontakt Herøy helsestasjon ved ledende helsesøster Edith Rishaug Hansen.

Telefon: 75 06 80 56/415 63 304.

Leirfjord

Kontakt: Koordinator for tiltak Anne Berit Mørch, Ytre Helgeland barnevernstjeneste.

Telefon: 480 58 814

Lurøy

Kontakt helsestasjonen ved helsesøster Turid Istad.

Telefon: 75 09 15 91.

Lødingen

Kontakt Øystein Olderli-Fagerbakk, miljøterapeut barn og familier.

Telefon: 907 03 239.

Meløy

Kontakt helsefremmende og forebyggende enhet ved familieveileder Turid Solstrand.

Telefon: 75 71 07 46/976 46 157.

Narvik

Kontakt barnevernstjenesten i Narvik kommune ved barnevernskurator Karoline Mølderup.

Telefon: 468 31 626.

Rana

Følgende personer kan kontaktes i Rana kommune:

Familietjenesten ved jordmor Rita Bergvik

Telefon: 75 14 65 07.

Familietjenesten ved rådgiver Anne Skar Gabrielsen.

Telefon: 75 14 63 00.

Vestvikheia barnehage ved styrer Eva Breivik.

Telefon: 75 13 21 66/913 65 415.

Saltdal

Kontakt Rognan helsestasjon ved ledende helsesøster Annie Franing.

Telefon: 75 68 21 39.

Sørfold

Kontakt helsestasjonen ved sykepleier Janne Paulsen.

Telefon: 75 68 51 54/482 67 338.

Tjeldsund

Kontakt interkommunal barnevernstjeneste ved barnevernskonsulent Ranja Abrahamsen.

Telefon: 993 53 442.

Vefsn

Kontakt barneverntenesta ved Arnhild Mæhre.

Du kan også kontakte helsestasjonen ved Lise Segtnan.

Telefon: 75 10 16 20.

Vestvågøy

Kontakt helsestasjonen ved helsesøster Elisabeth Torbjørnrød.

Telefon: 76 05 62 70/907 31 164.

Oppland

Gjøvik

Kontakt: Familieveileder Mette Skogen, tverrfaglig familieteam.

Telefon: 952 38 927

Gran

Kontakt: Foreldreveileder Else Egge Mathisen, helsestasjonen.

Telefon: 948 69 744

Lillehammer

Kontakt: Helsesøster Åshild Stangeland, flyktningetjenesten.

Telefon: 954 04 482 

Lom

Kontakt: Helsesøster Stine Brenna, Lom kommune.

Telefon 976 67 746

Lunner

Kontakt: Ledende helsesøster Mette Nilsen Hole, Lunner helsestasjon

Telefon 61 32 42 00/ 986 16 402

Ringebu

Kontakt : Barnevernskonsulent Hanna Olea Holen, Midt-Gudbrandsdal barnevernskontor.

Telefon: 479 71 366

Sør-Aurdal

Kontakt helsestasjonen ved ledende helsesøster Hanne Norunn Enger.

Telefon: 61 34 85 61/910 09 082.

Sør-Fron

Kontakt barne- og familieveileder Eli Oda Segelstad, helsestasjonen.

Telefon: 61 29 92 62 eller 947 86 474.

Vestre Toten

Kontakt helsesøster Dienne Bjørneng.

Telefon: 902 45 994

Østre Toten

Kontakt helsestasjonen ved helsesøster Anne-Grete Flatabø Engtrø.

Telefon: 61 14 16 46 eller 907 52 841.

 

Flyktningkonsulent Olga Røise, Østre Toten Læringssenter

Telefon: 61 14 15 90 eller 976 30 792

Øyer

Kontakt helsestasjonen ved fysioterapeut Inger Marie Johnsgård.

Telefon: 416 10 690.

Oslo

Bydeler Oslo

 

Alna

Kontakt ICDP-koordinator Torild Hallen, Fagsenter for barn og unge.

Telefon: 481 12 683/23 47 93 47.

Bjerke

Kontakt barnehagenes pedagogiske fagsenter ved spesialpedagog Anne-Lise Aasen.

Telefon: 941 63 309.

Gamle Oslo

Kontakt ICDP-koordinator Mojgan Saharkhiz.

Telefon: 481 69 846.

Bydel Gamle Oslo har tilbud i minoritetsprogrammet.

Grünerløkka

Kontakt helsesykepleier Ellen Mehren

Tlf: 958 34 186, resepsjon 23 42 35 80

Grorud

Kontakt Familie- og læringssenter ved fagpedagog Rani Rajmohan.

Telefon: 905 94 632.

Nordre Aker

Kontakt SaLTo koordinator Pia M Fossum, Familie og oppvekstavdelingen. Tlf  908 33 975

Nordstrand

Kontakt Runa Lepsøe, tlf 917 07 192, sentralbord 23 49 50 60

Sagene

Kontakt Kristine Torp.

Telefon: 46 83 37 12.

Stovner

Kontakt Tverrfaglig ressurssenter for barn og familier ved ICDP-koordinator Lars Semmerud.

Telefon: 48 18 91 38.

Søndre Nordstrand

Kontakt familiesenteret ved fagkonsulent Ann Christin Larsen eller Inger Olaug Norstad.

Telefon: 954 38 069.

Ullern

Kontakt Familiens hus ved pedagogisk leder Kirsten Eeg-Larsen.

Telefon: 953 07 322.

Vestre Aker

Kontakt Marte Otterholm Ødegård, nærmiljøkontakt hos Familiesenteret. 

Telefon 958 96 571

Koordinator Oslo kommune

Koordinator Oslo kommune, Helseetaten: Eli Østberg Baardseth.

Telefon: 908 58 497/02180

Rogaland

Forsand

Kontaktperson: Ressurspedagog Elizabeth Vea Huseby, Forsand barnehage.

Telefon: 51 70 01 65

Gjesdal

Kontaktperson helsestasjonen ved avdelingsleder Synnøve Nedland Eidsaa.

Telefon: 51 61 45 00

Haugesund

Kontakt NAV ved teamleder Ingjerd Stokken Vikse.

Telefon: 988 77 279.

Haugesund kommune har også tilbud i minoritetsprogrammet.

Hjelmeland

Kontakt Hjelmeland helsestasjon ved helsesøster Kristin Helgaland.

Telefon: 404 39 070/51 75 70 00.

Karmøy

Kontakt voksenopplæringen ved rektor Kari Eliassen Hauge.

Telefon: 52 81 14 93.

Karmøy kommune har kun tilbod i minoritetsprogrammet.

Randaberg

Kontakt: Helsesøster Maria Berdinessen Kvinge.

Telefon: 458 77 945.

Sauda

Kontakt pedagogisk-psykologisk tjeneste ved Anne Skree.

Telefon: 52 78 60 30

Sola

Kontakt lektor/psykolog Marzena Waldykowska, Sola Voksenopplæring.

Telefon 925 45 169.

Stavanger

Kontakt ICDP-koordinator Marianne Fjetland.

Telefon: 51 91 22 60.

Stavanger kommune har også tilbud i minoritetsprogrammet.

Strand

Kontakt Barnas kulturhage ved styrer Liv Marit Barka, eller assisterende styrer Liv Hege Raseth.

Telefon: 51 74 11 60.

Suldal

Kontakt Suldal helsestasjon ved Alma Eyfjord Hiim

Telefon: 404 18 962.

Tysvær

Kontakt helsestasjonen ved helsesøster Rita Bårdsen Førland.

Telefon: 52 75 89 26/489 97 644.

Sogn og fjordane

Bremanger

Kontakt Bremanger helsestasjon ved miljøterapeut Astrid Kristine Polden.

Telefon: 95 98 29 35.

Fjaler

Kontakt leiande helsesøster Hilary HamperFjaler helsestasjon.

Telefon: 57 73 81 12.

Flora

Kontakt Avdeling Barn og unge v/familierettleiar Ika Nesse. 

Telefon: 57 75 68 00

Førde

Kontakt helsestasjonen ved helsesøsterfagleg leiar Kristine Ørstavik.

Telefon: 997 86 722/57 72 21 30.

Gloppen

Kontakt Helsestasjonen i Gloppen v/helsesøster Henny Klakegg Børset.

Telefon: 57 88 38 00 / 979 91 075

 

 

 

Gulen

Kontakt

Leder i barnevernstjenesten Jane Hesjedal

Tlf.: 997 92 109

eller

Helsesøster Linda Hantveit

Tlf.: 414 64 116/57 78 20 86

 

 

 

Hyllestad

Kontakt helsestasjonen ved barnevernspedagog Brite Wallevik Ness.

Telefon: 970 22 807.

Leikanger

Kontakt flyktningetenesta v/programrådgjevar Ruth Karen E. Gunvordal.

Telefon: 45 87 08 03

Naustdal

Kontakt Naustdal helsestasjon ved oppvekstutvikler Turid Bruland.

Telefon: 57 81 60 37.

Vik

Kontakt barnevernkonsulent Ranveig Turvoll, barneverntenesta.
 
 Telefon: 900 48 351.

Trøndelag

Bjugn

Kontakt helsestasjonen ved helsesøster Stina Skavdal.

Telefon: 72 51 97 80.

Frosta

Kontakt enhetsleder for barnehager, Elin Strømsholm.

Telefon: 74 80 88 00.

Frøya

Kontakt fagleder ved helsestasjons- og skolehelsetjenesten Eli Kristin Fredagsvik.

Telefon: 900 53 797/72 46 33 32

Hemne

Kontakt Tjeneste for psykisk helsearbeid ved psykiatrisk sosionom Anne Mette Strand.

Telefon: 414 11 362 / 72 46 02 22

Hitra

Kontakt Helse, familie og rehabilitering ved rådgiver for barn og unge Marianne Wold Granum.

Telefon: 72 46 52 33 / 415 43 675

Inderøy

Kontaktpersoner er flyktningetjenesten ved Marius Melbø, tlf 958 37 079 eller helsestasjonen ved Heidi Nøvik Aas, tlf. 911 27 921

Indre Fosen

Kontakt Fembøringen barnehage ved enhetsleder Ann Elin Mjelde.

Telefon: 73 85 54 90/477 01 552.

Levanger

Levanger har tilbod i minoritetsprogrammet. Kontakt barneverntenesta ved Trude Granås eller Sissel Rehaug.

Meldal

Kontakt Å barnehager ved styrer Elin Forfod Steigedal.

Telefon: 916 94 581.

Midtre Gauldal

Kontakt Midtre Gauldal helsestasjon ved ledende helsesøster Hanne Mjøen.

Telefon: 72 40 31 79/481 47 585.

Orkdal

Kontakt Årlivoll barnehage ved enhetsleder Rannveig Karlsen.

Telefon: 412 70 946.

Selbu

Kontakt psykisk helsetjeneste ved psykiatrisk sykepleier Marit Uthus.

Telefon: 909 73 327.

Stjørdal

Kontakt Ann Kristin Borgan, familieveileder, familieteamet

Telefon: 950 15 225

Steinkjer

Kontakt helsesøster Vigdis Wibe i migrasjonsteamet

Telefon: 902 81 185

Snillfjord

Kontakt PPT i Sør-Fosen ved PP-rådgiver/logoped Ruth Ellen Asphol.

Telefon: 72 45 71 29.

Snåsa

Kontakt jordmor/folkehelsekoordinator Bodil Klev Urstad

Telefon: 951 70 113 

Trondheim

Kontakt Dronning Maud Mindes barnehage ved styrer Grete Hyldmo.

Telefon: 902 75 233.

Trondheim kommune har også tilbud i minoritetsprogrammet. Kontakt fagleder i Innføringsbarnehagen Anette Syvertsen-Wiig.

Telefon: 979 96 341.

Tydal

Kontakt psykisk helsetjeneste ved psykiatrisk sykepleier Marit Uthus.

Telefon: 909 73 327.

Verdal

Kontakt Verdal helsestasjon ved helsesøster Anita Bjartnes.

Telefon: 74 04 83 50/917 36 196.

Verdal kommune har kun tilbud i minoritetsprogrammet.

Vikna

Kontakt programveileder Liv Margrethe Johnsen.

Telefon: 74 39 33 27 eller 957 92 201

 

Ørland

Kontakt Futura barnehage ved teamleder Nina Aas.

Telefon: 467 64 325.

Åfjord

Kontakt spesialpedagog Eva Berdal Nygård.

Telefon: 72 53 58 45 / 997 92 243

Telemark

Nissedal

Kontakt flyktningkoordinator Kristin Oddbjørg Parkinson Vågen, flyktningtenesta

Telefon: 409 20 832

Notodden

Kontakt helsestasjonen ved familieveileder Anne Lene Rinde.

Telefon: 970 53 430/35 01 51 28.

Siljan

Kontakt avdeling for oppvekst ved barnevernsleder/nestleder Sigrid Berge Pedersen.

Telefon: 35 94 25 65.

Skien

Kontakt barnevernstjenesten ved barnevernskurator Rasha.Al-saadi.

Telefon: 905 33 260.

Tokke

Kontakt integreringskoordinator Jorunn Selstø, flyktningtenesta.

Telefon: 35 07 52 26.

Vinje

Kontakt flyktningkonsulent Haytham Monifi Abu Areef, Åmot skole.

Telefon: 450 13 024 eller 35 06 22 17.

Troms

Berg

Kontakt June Esaiassen, helsesøstertjenesten i Berg.

Telefon: 926 27 422, arb. 77 85 91 07.

Dyrøy

Kontakt Vera Torsteinsen, barnehagen i Dyrøy.

Telefon: 458 84 775.

Harstad

Kontakt Helsehuset ved sjefshelsesøster Wenche Bjellmo.

Telefon: 77 02 71 33.

Kåfjord

Kontakt Sandra M. Holm, barnevernstjenesten i Kåfjord kommune.

Telefon: 77 71 92 61/ 479 77 671.

Lenvik

Kontakt virksomhetsleder for barnehager Mette Granheim.

Telefon: 480 37 015.

Kontakt flyktningetjenesten ved fagleder Anne Grete Normann.

Telefon: 411 01 193.

Skånland

Kontakt interkommunal barnevernstjeneste ved barnevernskonsulent Ranja Abrahamsen.

Telefon: 993 53 442.

Storfjord

Kontakt barnevernstjenesten ved Ann-Brit Holmen.

Telefon: 77 21 28 61/ 982 89 160

Sørreisa

Kontakt Heidi Dansholm, flyktningetjenesten

Telefon: 908 81 523.

Torsken

Kontakt Linda Wilsgård, flyktningetjesten. Privat epost.

Telefon: 988 71  655

 

Tranøy

Kontakt Kari Rønneberg, flyktningetjesten.

Telefon: 922 10 387.

Tromsø

Kontakt Byrådsavdeling for utdanning ved rådgiver Wenche Figenschow.

Telefon: 995 05 975/77 79 06 67.

Kontakt Familiens hus ved koordinator Line Moldestad.

Telefon: 915 94 174.

Tromsø kommune har tilbud i minoritetsprogrammet.

Vestfold

Andebu

Kontakt Andebu familiesenter ved helsesøster Marte Strømmen Fredheim Aurlien.

Telefon: 33 43 96 62/905 56 482.

Færder

Kontakt: Flyktningveileder Elena Håkonsen, Flyktning- og innvandrertjenesten i Færder.

Telefon: 941 48 959 / 408 18 100 / 33 39 00 00 (sentralbord).

Holmestrand

Kontakt Hof helsestasjon ved ledende helsesøster Camilla Norum.

Telefon: 33 05 96 26/468 21 205.

Larvik

Kontakt Larvik læringssenter avd. Norskskolen ved fagkonsulent Heidi Reif.

Telefon: 33 17 10 00/982 31 117.

Larvik kommune har tilbud i minoritetsprogrammet.

Re

Kontakt familieteamet ved helsesøster Trude Ellingsen.

Telefon: 40 90 29 45.

Stokke

Kontakt tospråklig lærer Kamonnat Skallevold.

Telefon: 913 11 274.

Tønsberg

Kontakt Familiehuset Villa Adler ved familieveileder Bente Elisabeth Thagaard.

Telefon: 33 00 30 74/974 94 212.

Tønsberg kommune har tilbud i minoritetsprogrammet.

Østfold

Fredrikstad

Kontakt Utdanning og oppvekst ved spesialkonsulent Wenche Pedersen.

Telefon: 69 30 31 16.

Halden

Halden fengsel

Kontakt programansvarlig Elling Ellingsen.

 Telefon 917 32 471.

Moss

Kontakt familieveileder Husne Cinar, Helsestjenesten barn og unge.

Telefon: 989 02 440.

Rygge

Kontakt familieveileder Husne Cinar, Helsestjenesten barn og unge.

Telefon: 989 02 440.

Sarpsborg

Kontakt Marianne Skjold Heines 

Fagrådgiver Team Flyktning, NAV Sarpsborg

ICDP koordinator/St. Marie læringssenter

Telefon 459 70 899