Mange situasjoner kan utløse sorgreaksjoner hos barn. Det er ikke alltid så lett å vite hvordan du kan hjelpe barnet.

Triste hendelser, som dødsfall i nær familie, kan være vanskelig å fortelle små barn. Spesielt når vi selv er i sorg.

Tips og konkrete råd

Hvordan du kan hjelpe barnet ditt til å bearbeide sorg, er avhengig av mange forhold og ulike situasjoner. Det viktigste er at du er til stede for barnet. Vi har samlet noen råd som kan hjelpe barnet til å bearbeide sorgen.

 • Vær der for barnet ditt rett etter hendelsen.
 • Gi trygge rammer med fysisk nærhet.
 • Ta barnet på fanget og fortell det som har skjedd.
 • Hjelp barnet med å få frem spørsmål og tanker som det har, aksepter reaksjoner eller fravær av reaksjoner.
 • Gi barnet god og konkret informasjon.
 • Spor opp eventuelle misforståelser og fantasitanker hos barnet.
 • Legg til rette for at barnet kan uttrykke seg på sin måte, for eksempel gjennom lek, tegninger, gjenskapelse av hendelsen eller ulykken.
 • Vær åpen med barnet om hendelsen.
 • Gjenoppta raskt vanlige rutiner hjemme og i skole og barnehage.
 • Gi tidlig informasjon til skole og barnehage så de er klar over hvorfor barnet oppfører seg annerledes og kan støtte barnet best mulig.
 • Oppsøk profesjonell hjelp hvis barnet ikke viser tegn til bedring eller du selv har problemer med å følge rådene over.

Den vanskelige samtalen

Mange er usikre på når og hvordan det er best å fortelle den triste nyheten til barnet. Det finnes ikke en måte som vil være riktig for alle.

Råd til den vanskelige samtalen:

 • Fortell om hendelsen så snart det lar seg gjøre.
 • Føler du deg utslått, få hjelp av andre.
 • Velg et sted der det er ro og barnet føler seg trygg.
 • Vær ærlig på et språk barnet forstår.
 • Gi barnet tid til å forberede seg på den triste nyheten (Jeg har noe veldig trist å fortelle deg...)
 • Sitt hos barnet etterpå og svar på spørsmål hvis du kan.
 • Godta barnets reaksjoner.
 • Forsikre barnet om at ingenting vil skje med han/henne.
 • Frata barnet skyldfølelse.

Selvmord

Selvmord i familien er et tema det kan være ekstra vanskelig å snakke om. Prøv likevel å fortelle sannheten. Det er bedre at barnet får høre sannheten av deg som forelder enn fra andre på et senere tidspunkt.

Barn bør få delta i sorgritualer som begravelse og syning siden de er en viktig del av sorgprosessen.

Kilde: heftet Små barns sorg, skrevet av psykolog Atle Dyregrov, utgitt av Program for foreldreveiledning. Bestilling av heftet.