Foreldre kan møte mange utfordringer i barneoppdragelsen. Det er ikke alltid lett å vite hvordan en skal møte barn som ikke hører på hva foreldrene sier, som trasser, opponerer og som kanskje også snakker stygt, truer, slår, sparker eller biter.

Alle barn kan ved ulike anledninger oppføre seg slik, men hvis slik oppførsel blir et mønster som varer over tid og dere som foreldrene føler dere i villrede, kan det være lurt å rådføre seg med noen.

Slik får du hjelp

Ønsker du hjelp og veiledning, kan du ta kontakt med et familievernkontor. Du kan også ta kontakt med helsestasjonen din, PP-tjenesten eller barneverntjenesten i kommunen din.

Eksempler på en del foreldrestøttende tiltak fra familievernet og barnevernet.