Hvis disse tingene er på plass i samlivet, er det større sjanse for at dere lykkes som par. 

Familie som klemmer: en god familiekultur har mye å si for å lykkes som par

Artikkelen er skrevet av Anne Krogstad, familieterapeut ved Familievernkontoret Øvre Romerike Glåmdalen.

Vi i Familievernkontoret har blitt utfordret av avisa Romerikes Blad til å lage et knippe med råd for hvordan vi skal få til et godt familie- og samliv i 2019. Å lykkes i et forhold handler selvsagt om mer enn å følge en liste med gode råd, men journalistene er likevel inne på noe – vi vet i dag en hel del om hva som bør være på plass for at parforholdet og familielivet skal være godt.     

Den amerikanske professoren i psykologi og forskeren John Gottmann har forsket på dette i over 40 år. Han har skrevet mange bøker, artikler og utgitt forskning på hva som virker. Eksempler på bøker som har blitt utgitt også på norsk de siste årene er:  

«Snu deg til meg!, det du gjør i løpet av et mikrosekund»  

«Når to blir tre. Gratulerer med en liten baby men glem ikke kjæresten din!»  

«The mans guide til women»  

«De 7 prinsippene for å få et forhold til å fungere»  

«Hjerteforeldre: de 5 enkle stegene som bygger barnets selvtillit og hjelper de til å vokse sosialt, emosjonelt og intellektuelt!  

Gode råd bygget på Gottmanns forskning  

John Gottmann og hans kone Julie Schwartz Gottmann beskriver på en enkel måte hva som er viktig å passe på, men også hvor fort gjort det er å gjøre feil eller være uoppmerksomme på de små tingene som gjør at vi enten føler oss nær, elsket og viktige for hverandre eller det motsatte; ikke forstått, ikke betydningsfull, tatt for gitt. 

Gottman har som sagt forsket på par i over 40 år. Han har samlet inn data ved å filme vanlige par som er tilfeldig plukket ut til å delta i hans studier. Basert på disse dataene mener han at han med stor grad av sikkerhet kan forutsi hvilke par som klarer å holde sammen og hvilke som ikke gjør det. Han har funnet fram til noen vesentlige punkter alle par og familier må være oppmerksomme på for å ha det bra sammen:  

1: Antall positive eller nøytrale utspill i forhold til antall negative når man snakker om et konflikttema. Kjennetegn ved par som rapporterer om gode varige forhold over tid: 5:1. Altså 5 ganger så mange positive/nøytrale som negative. Par som rapporterer om mistrivsel i forholdet eller at det er over: 0,8:1- altså tilnærmet like mye negative som nøytrale/positive. Vi må altså være obs på «klimaet» i hjemmet - «tonen» om du vil. Ett tips her kan være at du tenker at du er en hemmelig spion i en uke som leter etter gode ting ved den andre og sier hva du ser/merker/kjenner.  

2: Hva slags parkultur/familiekultur har mye å si: Er dere flinke til å sette pris på ting, se hva den andre gjør i forholdet og familien og sette ord på dette er det en god ting. Motsatt er det å ikke se, legge merke til, tolke ting den andre gjør negativt, eller vise manglende respekt noe som vanskeliggjør en god relasjon.  

3: I hvilken grad man klager eller anklager når det oppstår problemer. Hvis man får til å snakke på en måte som vi kan kalle klage - altså at man forteller hvordan jeg selv opplever problemet - er det et kjennetegn på de parene som klarer seg bra. Dersom man kommer med anklager, f.eks. kritiserer eller angriper den andre i stedet for å fortelle om sin egen opplevelse, er prognosen dårlig for forholdet.   

4: Hvordan man krangler og etterpå reparerer er viktig. De parene som krangler på en saklig, respektfull måte og tar medansvar for situasjon har større sjanse for å ha en varig god relasjon. De er også flinke til å reparere etter en krangel og begge parter tar initiativ til dette. Motsetningen er de som setter opp en «mur», blir tause, eller trekker seg unna slik at de aldri får snakket om vanskelige ting. De venter til den dårlige stemningen gradvis svekkes. Ett tips er å begynne forsiktig med å si: «Beklager hvis jeg såret deg….».  

Gottmann er opptatt av at ingen er født med disse evnene til å skape gode parforhold. Alle kan få dette til hevder han. Det som trengs er at vi aldri slutter med å jobbe med forholdet og med våre relasjoner. Hva skal til for at den andre skal føle seg sett, viktig, respektert og elsket?   

5: Snakk med hverandre om hvordan dere har det sammen; i parforholdet og i familien. Hva trives dere med, hva får dere bra til? Hva savner dere som dere sammen kan bli enige om å prioritere og vektlegge i 2019 slik at alle føler sterkere på disse gode følelsene? Et tips kan være å gå til anskaffelse av en «Fuel Box» med spørsmål som kan generere mange gode samtaler mellom paret eller i familien.  

6: Andre tips: Si en positiv ting om partneren din til ham/henne minst to ganger i uka. Spør partneren din hver dag: «Hvordan har dagen din vært?» og vær positivt nysgjerrig på svaret. Spør mer, ikke godta et kort «bra» eller «dårlig».  

Vi ønsker dere lykke til med denne viktige prioriteringen i 2019. Vi vet mye om hvordan relasjonene til partner og familie og venner påvirker oss psykisk. Vi har større sjanse for et godt liv dersom vi har gode relasjoner. Dersom det er vanskelig å snakke om dette på egen hånd er det mulig å søke hjelp til å få til en god prosess gjennom samtaler med en tredjepart - enten ved Familievernkontor eller andre. Søk hjelp FØR det blir for vanskelig. Det er vårt råd.