Mange barn med to hjem har dårlig samvittighet for den forelderen de ikke er hos i julen. Snakk med barna om det som er vanskelig, er rådet fra familievernkontoret. 

Julen kan være en tung tid for mange. Snakk med barna om det som er vanskelig, sier familievernkontoret.

Artikkelen er skrevet av Anne Krogstad, familieterapeut ved Familievernkontoret Øvre Romerike Glåmdalen.

Julen er en tid som preges av mange forventninger og følelser. For mange innebærer det ikke bare gode følelser, men også triste følelser som savn, sorg og bekymring. Hvordan vi har det inne i oss - hva vi tenker og føler er det som i stor grad påvirker hvordan vi har det og hvordan jula blir. For barn er det viktig å snakke om de triste følelsene, enten med voksne de er nær eller en mer perifer voksen som kan lytte og hjelpe dem med det de synes er vanskelig.  

Mange foreldre vil ikke ta opp vanskelige tema med barna. De er kanskje redde for at det da blir enda vanskeligere for barna som tilsynelatende ser ut til å ha det greit. Men vi vet at det ikke blir vanskeligere, tvert imot, det kan gi barna trygghet å vite at de kan snakke med mamma og pappa om det som er trist.  

Tenker på foreldrene

Daglig snakker vi med barn og unge som har mange tanker rundt julen og er bekymret fordi den ikke blir slik den var før, da mamma og pappa bodde sammen. Mange barn tenker mer på foreldrene sine enn seg selv. De er for eksempel opptatt av at ting må være rettferdig, og med det mener de at de skal være like mange dager hos hver fordi det er rettferdig for foreldrene. Mange barn bekymrer seg for den de ikke er hos, og spesielt i høytiden. De er redde for at den de ikke er hos er trist, lei seg og at de ikke har noen å være sammen med. De klarer ikke å kose seg der de er fordi de tenker på den andre.  

Gi barna lov til å kose seg der de er! 

Vi ved familievernkontoret er opptatt av å få foreldre til å se sitt voksenansvar og sikre at de gir barna sine «lov til å kose seg» der de er. De må tydelig si at mamma og pappa skal ha det greit også når de ikke er sammen med barna. En del foreldre må feire juleaften uten barna sine, og det må de tåle og vise at går bra. Det er vondt, sårt og uvant, men foreldreoppgaven er å være den trygge, sterke voksne. Barna trenger å høre at begge foreldrene tydelig sier at de er enige om avtalen de har laget i fellesskap rundt barna sine. Dette kan det hjelpe barna/ungdommene til å få mer ro. 

Hva er viktig for deres barn?  

Dette er spørsmål vi utfordrer foreldrene på når de er hos oss for få laget gode ordninger for barna. Er det familieselskapet 2.juledag hos farmor? Eller er det å gå på skøyter 1.juledag med fettere og kusiner? Snakk med barna om dette og prøv å ivareta en del av det barna ønsker seg dersom det er mulig. 

Snakk også med barna om hva som er mulig å gjøre når de savner den de ikke er hos. Normaliser savnet og hjelp barnet å finne gode løsninger. I dag er det mange muligheter som mobiltelefon, Messenger, SMS og Skype. Det viktige er at begge foreldre tydelig viser at de tåler at barnet savner den de ikke er hos. 

For besteforeldre og alle andre i nær familie, samt venner er det en viktig rettesnor å tenke at de ikke skal ta parti, eller bidra til økte fronter mellom foreldre. Dere skal være barnas og familiens beste støtte gjennom brudd og en ny epoke. Det kan dere være ved å vise forståelse og være en god samtalepartner som lytter og hjelper til med å roe ned situasjonen uten å ta parti.