Hjelp til foreldresamarbeid

Noen ganger er det vanskelig å samarbeide og bli enige om hvordan man skal være foreldre. Her kan du lese om hvordan foreldre i konflikt kan få hjelp fra familievernet eller domstolen til å forbedre samarbeidet og finne gode løsninger for barna.

Få hjelp fra familievernet

Familievernet har mange tilbud og kan hjelpe foreldre som er i konflikt med å forbedre samarbeidet og finne gode løsninger for barna. 

Eksempler på slike konflikter og utfordringer kan være:

  • uenighet om hva som er best for barna når det gjelder fast bosted og samvær
  • uenighet om beslutninger som gjelder barna
  • ulik oppfatning om den andres foreldreegenskaper
  • kommunikasjon som fungerer dårlig
  • forhold til nye partnere
  • forhold mellom barn og steforeldre
  • andre konflikter som forstyrrer samarbeidet om barna
  • uenighet om flytting

Foreldre som synes det er vanskelig å samarbeide eller som er i konflikt bør ta imot tilbudet om flere timer mekling og/eller andre tilbud fra familievernkontoret. Familievernet tilbyr blant annet samtaler og flere typer kurs og kan legge til rette for en god prosess over tid.

Ta kontakt med familievernkontoret ditt for nærmere informasjon.

Behandling av foreldretvister i domstolen

Enkelte saker bør bringes inn for domstolen. Dette gjelder for eksempel saker der det er bekymring for vold, overgrep, rus eller psykisk lidelse som kan utsette barnet for fysisk eller psykisk fare. Det kan også være andre forhold som gjør dette nødvendig.

Hvis foreldretvisten bringes inn for domstolen, har dommeren ansvar for å vurdere hvordan saken skal behandles. Dette er bestemt i barneloven kapittel 7.

Retten kan ta stilling til spørsmål om foreldreansvar, fast bosted og samvær. Dommeren har plikt til å vurdere om det er mulig å oppnå forlik mellom partene. Dommeren har ansvaret for at barna blir hørt (barneloven § 31). Det er som regel dommeren, en sakkyndig, eller begge sammen, som har samtaler med barna.

Dommeren har også mulighet til å sende en sak tilbake til familievernet for ny mekling.

Mer informasjon om foreldretvister i retten

Informasjon og veiledning om foreldretvister på domstol.no

Hva skjer når mamma og pappa krangler i retten? (film for barn)

Publisert 22. februar 2018
Oppdatert 08. juni 2020