Foreldresamarbeidsavtalen

Foreldresamarbeidsavtalen (samværsavtalen) er en privat avtale mellom foreldre som ikke bor sammen. Målet er at dere skal bli enige om gode ordninger for samværet med barna og samarbeidet mellom dere.

Hvorfor trenger vi en Foreldresamarbeidsavtale?

Foreldresamarbeidsavtalen skal hjelpe dere med å samarbeide og være gode foreldre også når dere ikke lenger bor sammen. I avtalen skal dere bli enige om hvor barna skal bo, hvordan dere skal fordele tiden med barna mellom dere, og hvordan dere for eksempel skal dele sykedager og samarbeide om store og små ting, fra oppdragelse til henting og levering.

En skriftlig avtale mellom dere er viktig for å

  • skape trygge og forutsigbare rammer for både barna deres og dere som foreldre
  • huske hva dere er blitt enige om
  • unngå konflikter senere

Mer om mekling

Hva må avtalen inneholde? 

I foreldresamarbeidsavtalen skal dere bestemme:  

  • foreldreansvar
  • fast bosted og samvær 
  • fordeling av tid 

Avtalen bør også inneholde praktiske avtaler om ferie, høytider, bursdager, sykedager, oppdragelse og  andre ting som er viktige for barna deres. Vi anbefaler også at dere avtaler hvordan

  • dere foreldre skal kommunisere med hverandre (for eksempel via telefonsamtaler, mail, sms, skype eller lignende)
  • barna skal ha kontakt med den andre forelderen den tiden det ikke er samvær  (for eksempel via telefonsamtaler, mail, sms, skype, dra på besøk eller lignende)

Mer om foreldreansvar, fast bosted og samvær og fordeling av tid 

Hvordan fyller jeg ut avtalen?

Vi anbefaler at dere gjør dere kjent med, og fyller ut, foreldresamarbeidsavtalen før første meklingstime. Dere kan enten fylle ut avtalen sammen eller hver for dere. Dere kan også velge å fylle den ut digitalt eller på papir.

Ta med en kopi av avtalen til første meklingstime. Der vil dere gå gjennom avtalen sammen med mekleren.

Dersom dere velger å fylle ut avtalen digitalt, kan det være lurt å ta med nettbrett eller datamaskin til meklingsmøtet slik at dere kan gjøre justeringer direkte i den digitale avtalen dere har laget.  

Lag en avtale om foreldresamarbeid (samværsavtale)

Husk å lytte til barna

Det er dere foreldre som bestemmer hvor barna skal bo fast og hvilken samværsordning dere mener er best for barna deres. Dere vurderer selv om det passer best med én felles avtale for alle barna, eller om dere skal lage én avtale for hvert barn.

Målet er å finne løsninger som er til det beste for barna, så lytt til hva barna deres selv mener, ønsker og vil, før dere blir enige om noe.

Mer om barnas behov og rettigheter

Når må jeg evaluere og endre avtalen?

Når dere har blitt enige om en avtale, er det viktig at både dere og barna får tid til å venne dere til det nye livet, og erfare hvordan avtalen fungerer.

Barnas behov endrer seg med tiden. Foreldresamarbeidsavtalen skal vokse med barna. Mange har derfor behov for å gjøre små eller store endringer i avtalen underveis. Avtaler som er gode når de inngås, er ikke automatisk like gode i framtiden. De fleste foreldre må derfor endre avtalen

  • etter hvert som barna blir eldre
  • hvis barnas og/eller foreldrenes livssituasjon forandrer seg

Det er viktig at barna blir hørt og får uttale seg før dere gjør endringer i avtalen. Alle endringer bør være skriftlige for å unngå misforståelser.

Når dere er i meklingstimen hos familievernkontoret, tar dere stilling til når avtalen skal endres og evalueres.

Dere kan endre avtalen selv, eller bestille time på familievernkontoret hvis dere ønsker det.

Trenger dere hjelp til å få til samarbeidet om barna, kan det være lurt å søke veiledning ved familievernkontoret. Familievernet har også  kurs- og gruppetilbud.

Publisert 22. februar 2018
Oppdatert 08. juni 2020