Alle foreldre med felles barn under 16 år må til mekling i forbindelse med separasjon eller samlivsbrudd. Målet med meklingen er at dere skal lage en skriftlig foreldresamarbeidsavtale (samværsavtale) som er til barnas beste.

Lag foreldresamarbeidsavtale

Skal du til mekling? Første meklingstime er obligatorisk, og du har møteplikt. Les mer om hva mekling er og hvordan dere kan forberede dere.

Barn har rett til å si hva de mener og bli hørt av foreldrene sine. Les mer om barns behov og rettigheter, og hva dere må tenke på når dere skal lage avtaler som er best for barna deres.

Hva er foreldreansvar, samvær, fast bosted og folkeregistrert adresse? Les mer om hva begrepene betyr og hva valgene dine innebærer for barnet og dere som foreldre.

Samværsavtalen er en samarbeidsavtale mellom foreldre som ikke bor sammen. Les mer om hva avtalen inneholder og hvorfor det er viktig å ha en skriftlig avtale om samarbeidet om barna.

Noen ganger er det vanskelig å bli enige om foreldresamarbeidet etter et samlivsbrudd. Se hvordan dere kan få hjelp hos familievernet eller i domstolen.

Samarbeidsproblemer, sinnemestring, konflikter eller godt samliv? Trenger du hjelp og støtte? Se oversikt over kurs- og gruppetilbud.

Finn familievernkontor

Vil du lære mer om barnet ditt?

Foreldrehverdag.no hjelper deg å bli bedre kjent med barnet ditt og deg selv, og handler om forholdet mellom dere. Du får ikke fasitsvar, men kanskje noen nye tanker om hvorfor du gjør som du gjør, hvorfor barnet ditt gjør som det gjør og hvordan dere kan få det bedre sammen i hverdagen.

Les mer på foreldrehverdag.no