16 par gjennomførte familievernets Hva med oss? kurs på Svalbard i oktober 2015. Foreldreparene var meget fornøyde med arrangementet. Her er deres tilbakemeldinger

Mona og Jan Erling Sæthre
- Vi har fått nyttige verktøy som vi kan ta med oss hjem. Det som er spesielt når man har et barn med omfattende hjelpebehov, er at barnet alltid er rundt deg, forteller Jan Erling Sæthre (47) og Mona Næsgaard Sæthre (49).

Paret som er bosatt i Bergen, har tre gutter på 23, 19 og 13 år. Yngstemann Nicholas har Downs syndrom og hverdagen kan derfor være krevende.

- Da våre eldste gutter var yngre, stakk de ofte ut og var med venner og kompiser. Når det yngste barnet er rundt deg hele tiden, får ikke vi den samme egentiden som par. Vi kan eksempelvis ikke bare gå på kino en kveld, Nicholas kan ikke være alene hjemme så lenge. Dermed må det planlegges med barnevakt. Det er lett å gå i fella at man ikke har tid til hverandre og risikerer å vokse fra hverandre, forteller foreldreparet fra Bergen.

Kan du tenke deg å delta på et slikt kurs? Her er oversikten over Hva med oss kurs? i 2020 i Norge.

Krevende foreldrerolle

Å ha barn med nedsatt funksjonsevne i familien, påvirker foreldrerolle, søskenforhold, arbeidsliv og samliv. Foreldre må oftest ha kontakt med en rekke hjelpeinstanser, og omsorgen for barnet kan ta mye tid og krefter, og medføre stor fysisk og psykisk slitasje. Parforholdet kommer bakerst i rekken av prioriteringer.

Det er derfor familievernet i Bufetat har utviklet et kurstilbud til foreldre med barn som har ekstra behov. Målet er å skape bevisstgjøring rundt kommunikasjon, det å forstå seg selv og hverandre.

- Vi håper at kurset er gjennomført på en slik måte at det har skapt et inntrykk som de tar med seg hjem til hverdagen etter kurset, at det har åpnet noen øyne og kanskje perspektiver de ikke har tenkt på før, sier regionsansvarlig for kurset i Region nord, Rita Vasseng. Hun arbeider til daglige ved Harstad og Narvik Familievernkontor i Bufetat, region nord. Kontoret var ansvarlige for kurset som var åpnet for par fra hele landet.

Kjærkomment avbrekk

Mona og Jan-Erling hadde gledet seg til kurset og et kjærkomment avbrekk i en hektisk hverdag. Parene vi snakket med, var ganske så samstemte i dette.

- Det faglige innholdet er det fint å få påfyll på, men det er også fint å komme seg til Svalbard og gjøre noe nytt sammen og som par. Det er et avbrekk i hverdagen. Svalbard er ikke det første stedet en reiser til når man bor i Bergen, siden det er enklere å dra andre steder. Når vi fikk sjansen til å delta på dette kurs, virket det veldig spennende.

Fosterbarn med ekstra behov

Øystein (45) og Randi Dragland (46) bor i Tromsø og har fire barn. De har to biologiske barn og to fosterbarn. Det yngste fosterbarnet kom til dem når han var 2,5 måneder gammelt og er nå snart tre år. Han var sen i utviklingen og fikk etterhvert konstatert kromosomfeil, og da følger det med andre sykdommer.

- Fosterbarn har alltid ekstra bagasje i kofferten, og når en da får barn med nedsatt funksjonsevne, så går hverdagene i ett. Timeplanen vår er full og vi har logistikkutfordringer hver uke, siden det alltid dukker opp tillegg til timeplanen. Vi får svært sjelden tid for oss selv uten ungene, og gledet oss veldig til kurset. Endelig får vi en helg med bare oss, samtidig som vi treffer på andre par med lignende utfordringer. Vi har sett på kurset at det er andre par, som har større hverdagsutfordringer enn oss, og noen med færre, forteller paret som fant ut om kurset på Facebook.

Ingen terapi

Kurset startet fredag kveld med en samling hvor det var en presentasjonsrunde for parene, programmet for helga. Deltakerne har taushetsplikt om det som kommer frem under kurset.. Det er ikke et terapikurs, men et forebyggende kurs for å unngå noen av de slitsomme samspillsmønstrene som alle par kan havne i.

- Dette er ikke er et sjelegranskende kurs hvor de må utlevere seg selv og trø utenfor sine komfortgrenser. Det handler om å bli kjent med seg selv, hvordan reagerer jeg, hva slags følelser popper opp, og hva slags reaksjon er det som slår ut når jeg kommer i en presset situasjon? Er det en reaksjon som har sammenheng med situasjonen, eller er den tillært eller en gammel erfaring? Det gjelder å bli kjent med seg selv og partneren, og bli rustet til å håndtere forskjellige situasjoner som kan oppstå på en konstruktiv måte, forteller kursleder Vivian Schjølberg.

Følelser og kommunikasjon

Programmet veksler med innledning til tema fra kurslederne Schjølberg og Svein Lindberg, deretter jobbing i par. Enten summing eller oppgavejobbing i 15-20 minutter. Tema som omhandles er blant annet følelser og kommunikasjon i parforholdet og tid og rom for alle i familien.

Det forventes ikke at alle må si noe i plenum. - Vi oppfordrer til det, men at det skal være avklart med partner at det er greit å si noe. Begge må føle seg komfortable med å dele erfaringer med andre. Noen ganger får vi lange og gode diskusjoner i plenum, andre ganger blir det ingenting, og parene holder det de har diskutert for seg selv, sier Lindberg.

Tid til hverandre

Lørdag og søndag startet programmet klokken 0930 -1000, og lørdagen varte det til 1900. Det var felles middag senere på kvelden. Lørdag var det også avsatt tid til en beinstrekk, og noen ble med på en guidet tur mens andre benyttet anledningen til å se seg rundt i Longyearbyen.

- For mange er det å komme på hotell og sove litt lenger noe de ikke har gjort sammen på flere år. Det å få lov til å spise en frokost, og ikke ha det altfor hektisk om morgenen er også en del av opplegget. Hele konseptet er jo at det ikke skal skje noe magisk i helga, men at det skal inspirere og videreføres i hverdagen, og at parene har det i bakhodet når en situasjon oppstår, sier Schjølberg.

Fornøyde deltakere

På oppsummeringen av kurset fikk kurslederne mye skryt, både for innholdet og valg av kursted. De praktiske og konkrete paroppgavene ble trukket frem.

- Først ble vi litt overrasket over at gruppa var såpass stor, men gruppa var faktisk en passelig størrelse. Tror ikke det bør være så mange flere, for man skal jo åpne seg og fortelle sin historie. Lørdag ble vi sittende rundt et bord i salongen. Man får jo nye bekjentskaper som er veldig positivt. Alt i alt har det vært et veldig flott kurs. Selv om det har vært hektisk med et tett program, så føler jo vi at vi har fått pratet opp i alt dette, oppsummerer Mona og Jan Erling Sæthre.

- Nyttige verktøy

Også Randi og Øystein Dragland fra Tromsø mente kurset var givende, og at de lærte noe.

- Vi har fått nyttige verktøy som vi kan ta med oss hjem. Selv om vi ikke er i en bølgedal som kjærester, så kan den tiden komme og da kan vi trekke frem verktøyene. Vi har blant annet laget et postkort som skal fungere som en påminnelse. Når vi får postkortet hjem om 3-4 uker, så ligger det der og kan minne oss på dette, når det en dag butter litt i mot.