Mange opplever at ferier ender med skuffelser og konflikter. Men det finnes råd.

Artikkelen er skrevet av Anne Karin Arvola, psykologspesialist, Harstad og Narvik Familievernkontor - Bufetat, Region nord. Artikkelen har stått på trykk i Fremover.

Ferie er annerledesdager, uten så mange forpliktelser og med mye tid til å være sammen som familie og lade opp «batteriene». 

Unntakstilstand

Det er unntakstilstand og de vante og trygge rutinene er opphørt. De vanlige reglene for leggetider for både voksne og barn legges ofte til side, enten av noen eller alle i en familie. Det samme gjelder regler for hva som kan spises - og hva som kan drikkes…

Slike regelbrudd kan føre til mange konflikter, både mellom foreldre seg i mellom og foreldre og barn, og mellom søsken.

Rus vanskelig for barn

Noe som kan bli veldig vanskelig for barn, er om foreldrene er ruset. Barn blir utrygge av berusede foreldre som oppfører seg annerledes enn de pleier, og verst er det selvsagt om det i kjølvannet blir konflikter eller at foreldrene ikke klarer å gi god omsorg for barna. 

Og det er verre, ikke bedre, om dette skjer i barnas ferie. For i ferien har barn et sterkt ønske om å ha det fint med familien. Er de i tillegg på fremmede steder, har ikke de den vante tryggheten i hverdagen.

Avtal kjøreregler

Når rutinene og reglene blir endret i ferietiden, vil noen barn forsøke å forhandle seg fram til flere goder, det vil si øyeblikks gleder som senere leggetid og enda mer is. Ikke bare er det vanskelig å gå i dialog med barn som er «høy» på sukker og lite søvn, men barnas krav kan også fort oppfattes som en provokasjon for foreldre, som da kan risikere å angripe saken med sinne eller oppgitthet, heller enn å gi konstruktiv veiledning.

Så er det problemet som kommer når to foreldre er uenige om hvor «slakke tøyler» barna skal få i ferien, og konfliktene som kan bli mellom dem på grunn av det.  Eller når de to voksne er uenige om hvor «slakke tøyler» de voksne skal ha, hvem som skal ha ansvar for hva, alkohol, pengebruk, etc. Slike uoverensstemmelser kan føre til at samspillet blir preget av kritikk og masing, og av forsvar av egne handlinger, uansett hvor konstruktive tilbakemeldingene er. Slik blir det ikke hyggelig feriestemning av.

For å unngå problemer med at regler og rutiner forandres, er det lurt å avklare hvilke kjøreregler som skal gjelde allerede før ferien. En god modell kan være at de voksne samsnakkes om dette først, så informeres barna og deres innspill tas i mot. Kjørereglene kan så eventuelt justeres.

Gjør en vurdering av hva som er å vinne og hva som er å tape på å holde fast med rutiner og regler som barna er vant med. Er det mest å vinne på det, fordi det blir mindre konflikter ved å holde på det vante, skal kanskje ikke denne siden av familielivet inn i en feriemodus.

For mange vil det være lurt å notere seg hvilke regler og rutiner som gjelder i ferien, slik at det ikke blir unødvendige konflikter om det.

Det er også viktig å ta til etterretning at foreldres rusing oppleves som mer truende når familien er på et fremmed sted og i ferien. Det er ikke motsatt.

Hensyn til alle

I hverdagen hjemme har mange familier funnet fram til en framforhandlet enighet om hvordan ulike behov i familien så vel som hensynstaging skal håndteres. Det er i tillegg kanskje fremmede steder og andre mennesker som skal leves tett på i ferien.

Familiemedlemmene er gjerne prisgitte å være sammen i store deler av døgnet, med desto mindre alenetid. I dette ligger muligheter for å ha det veldig fint sammen og få gode delte opplevelser, men det er også en prøvelse i å ta hensyn til fellesskapet før seg selv, og å lage dager som ivaretar alle familiemedlemmenes ønsker og behov.

Prioriter barnas ønsker

I en familie er det flere forskjellige feriedrømmer, og i hensynet til andre må du sannsynligvis gi slipp på noen av dine egne. Hvem sine ønsker som får gjennomslagskraft, betyr noe for det videre samspillet i familien, og så etter ferien.

Prioriteres barnas ønsker, forteller det dem noe om at de er viktige og verdifulle, og det virker positivt inn på selvoppfatningen deres. Det samme skjer selvsagt også for voksne. Lar du din partner få rom til å oppfylle noen av sine ønsker, signaliserer du også at du verdsetter han eller henne. Og skal du øke sjansene for at dine ferieønsker blir oppfylt, må du kommunisere tydelig hva det er, og ikke satse på å bli tankelest.

Når ferien skal planlegges kan det være verd å tenke over hva som er de viktigste ingrediensene i en god ferieopplevelse for din familie. Både barn og voksne er i endring og utvikling, derfor er det ikke gitt at prioriteringer som gjaldt tidligere år, vil gjelde i år også. Eksempler på ferieopplevelser man kan ønske seg er: opplevelser med natur, se nye områder av jorda, tid til hyggelig samvær i familien, ha gode møter med venner og familie som bor langt unna, være i fysisk aktivitet, ha god tid til hobbyer, få kulturelle opplevelser, hjelpe noen, lære språk, være ute i godt vær, fikse på hus eller hytte.

Det kan være en god idé å lage en rangert liste over hva dere i din familie ønsker seg av ferien, der det viktigste for dere kommer øverst. Om det er slik at det viktigste i ferien er at dere i familien har god tid til å ha det koselig sammen, bør dere velge et ferieopplegg som øker sjansen for det. For eksempel med å unngå noe som vil skape mye stress og ubehag for noen av dere.

Det viktigste er godt felleskap

Eksotiske opplevelser og dyre reiser er ikke det som avgjør om en ferien blir en god opplevelse, gir gode minner og overskudd. Det viktige er at familiemedlemmene opplever godt felleskap, omsorg og at all føler seg verdsatt, slik at ferien blir ei god og trygg annerledestid.