Konfliktløsning kommer ikke av seg selv. Dere må faktisk øve dere.

Av Torgeir Finsås, klinisk sosionom, Harstad og Narvik Familievernkontor - Bufetat, Region nord. Artikkelen har stått på trykk i Fremover.

Her er noen momenter som kan være lurt å tenke på. Felles for tipsene i denne artikkelen er at de må trenes på. Ingen blir god pianist etter en times øvelse. Men skal kjærester øve på løse problemer, spør du kanskje? Skal ikke slikt komme av seg selv? Nei, det gjør det ikke. Her som på veldig mange områder i livet, må vi øve for å bli gode. Og en ting til: Når vi øver føler vi oss ofte litt dumme og klumsete. Derfor er det smart å øve sammen, faktisk gjøre god problemløsning til et fellesprosjekt i samlivet. Avtal dette på forhånd, og tren på enkle konflikter. Ikke ta for gitt at dere begge har fått svart belte i konfliktløsning med en gang.

Vent til tiden er inne

Det kan være så ubehagelig å stå i konflikt med din nærmeste, at du ordner opp for fort. Kanskje forlanger du at dere snakker ut før partneren er klar? Da kan dere begge være så preget av såre følelser at vondt blir verre. Tål å vente litt. Sjekk ut om den andre er klar eller trenger litt mer tid.

Fredsmekler og professor Johan Galtung sa en gang: «En konflikt må ikke løses for tidlig!» Dette er verdt å tenke på for oss som er veldig utålmodige, eller som tåler dårlig «å stå i ubehaget» som følger av en konflikt. Er man for tidlig ute, kan det føre til enten at konflikten blusser opp igjen, eller at problemene rett og slett «feies under teppet».

Ikke «fei under teppet»

Selv om det altså kan være greit å vente litt, blir det like feil å vente for lenge. Noen venter helt til saken er «glemt», men da kan det blir som å feie problemene under teppet. De ligger der, dere ser de bare ikke. Så dukker de opp igjen, kanskje i forsterket form. For å unngå at det blir slik må du ta tak selv. Klarer du å svelge stoltheten og ta et initiativ til en løsning?

Start med deg selv

Den eneste du kan endre på er deg selv, heter det. I en krangel eller konflikt blir de fleste litt selvrettferdige. Det er nokså normalt. Kanskje er det litt nyttig også, der og da. Det beskytter deg mot å gå helt i kjelleren. Men når dere skal forsones, er dere begge nødt til å skjønne noe av den andres perspektiv. Du må starte med å oppdage hvordan kjæresten din tenker. Spør med åpent sinn. Ta til deg det han eller hun sier. I første runde kan det være nok å tenke litt på det som er sagt. Ta en pause før dere fortsetter samtalen.  Det er en hjelp til å unngå å starte krangelen igjen.

Timeout

Veldig mange som har lært å bruke timeout, sier de har nytte av det. Men mange som har hørt om det, misforstår grundig hva det dreier seg om.

  • Nei, det er ikke greit å gå i sinne og slamre med døra, samtidig som du roper at du trenger timeout.
  • Nei, det er heller ikke greit å forsvinne på ubestemt tid og på ukjent sted.
  • Nei, det er ikke greit å si at den andre må gå ut, eller ned på soverommet fordi du vil ha fred/timout.

En god timeout er noe dere to har avtalt på forhånd. Dere kan begge vise et tegn, gjerne slik det vises på håndballbanen, med to håndflater som former en T. Dere avtaler da hvor lenge timout`en skal vare, f.eks en halv time. Videre informerer dere hverandre rolig om hvor dere vil være. Bruk tida aktivt til å roe det ned, og tenke på hvordan du kan få fram det du har på hjertet, samtidig som du kan lytte til partneren. Om en halv time viser seg å bli for kort, kan dere avtale å la temaet ligge til neste dag. Avtal hvem som har ansvaret for å ta opp igjen samtalen. Samarbeid om å legge til rette for det, når det skjer.

Fortell hva du har forstått

Et smart tips for å komme videre er å gjenta høyt for partneren din det du har forstått av hans/hennes budskap. Når du gjør dette, må du være forsiktig så du ikke latterliggjør eller nedvurderer. Vær åpen og respektfull så langt det er mulig. Bruk de ordene du har hørt partneren bruke, det ligger en egen kraft i å høre at egne ord blir sagt av en annen. Partneren din vil i mye større grad føle seg forstått om du gjør dette i stedet for å omformulere eller fortolke.

 Sjekk ut om du virkelig har fått med deg det han eller hun ville si. Dette gjør du med å:

  • Se på partneren og:
  • Spørre om du har oppfattet han eller henne riktig.

Har du det, er dere et langt skritt videre. Men det er også fint om du får tilbakemelding på det du ikke har fått riktig med deg. Da må du gjenta pånytt for å sjekke.

Så er det din tur

«Turtaking» er et fint hjelpemiddel. Ikke avbryt hverandre for mye. Vær heller litt nøye med å gi hverandre uforstyrret taletid. Om en av dere har fryktelig mye å si, kan dere faktisk bli enig om en tidsbegrensning, for eksempel to minutter hver. En annen variant: om en er veldig krenket, kan det være en løsning at han eller hun får denne samtalen alene. Så du kan du bare lytte. Neste dag kan det være din tur. Se på partneren din med et åpent blikk når han/hun snakker. Unngå å snakke om flere tema samtidig. Ikke beskyld den andre for å bryte turtakingen. Ha fokus på å få det til selv. Om du synes partneren din klarer turtaking dårlig, det vil si at han/hun avbryter mye og snakker lenge, så ta dette opp. Men du må vente med det til dere er blitt venner og alle har fått roet seg.

Bruk jeg -ordet

Da er det viktig å snakke i jeg-form, fortelle om hva du selv tenker og føler. Husk at du selv må ta ansvarfor dine egne følelser. Ingen andre har kontroll med dine indre prosesser.  Og om du skulle falle for fristelsen til å rette beskyldninger mot kjæresten din, kan det fort skjære seg. Tenk heller på at nå skal du betro deg om noe viktig til han eller henne.  Prøv å senke forsvaret, og vær ærlig. Se på partneren din med et mykt blikk når du forteller. Om du ikke klarer å se med mykt blikk, kan du heve øyenbrynene når du snakker. Prøv! Det blir nesten umulig å være sint da. Hold armene rolig. Pust med magen.

Tren på konfliktløsning

Disse tipsene er ikke alltid så lett å følge. Det vet alle. Men det går altså an å trene.  Forsøker dere ikke så kommer dere i hvert fall ikke videre.

Ordliste:

  • Krangel: Brukes i denne artikkelen ikke om en konflikt der en er redd eller blir truet, eller der det kan oppstå vold. Vi tenker her på en likeverdig og ikkevoldelig konflikt.
  • Timeout: En avtale om en pause i kranglinga, som senker temperaturen og som kan gjøre begge tryggere. En timeout er alltid forberedt gjennom øvelser og avtaler før krangel oppstår.
  • Turtaking: Samarbeid som gjør at begge får snakke og lytte. Krever at dere har evne til å vente litt, og ikke blir for impulsive i krangelen.
  • Åpent blikk/mykt blikk: Uttrykket i ansiktet er veldig avgjørende for hvordan vi blir oppfattet. Men det kan være fort gjort å misforstå også. Mykt blikk er åpne, runde øyne. Kan trenes inn foran speilet og sammen, uten at dere krangler. Kan vilje-styres gjennom å heve øyenbrynene når du snakker selv. Når du lytter kan det styres gjennom å tenke på hvordan du ønsker å ha det sammen med partneren din i framtiden (for eksempel neste dag). Når du bruker «mykt blikk» påvirker du både deg selv og den du snakker med(!)