Vær bevisst på hva du ønsker å overføre til barnet ditt.

Av Anne Karin Arvola, psykologspesialist, Harstad og Narvik Familievernkontor - Bufetat, Region nord. Artikkelen har stått på trykk i Fremover.

I løpet av barndommen skal du som foreldre gi barnet ditt et godt utgangspunkt for å mestre viktige utfordringer resten av livet. Det gode som du som forelder kan gjøre for ditt barn i løpet av en barndom er:

 • Gi forutsigbar god omsorg, som trygghet, oppmerksomhet, ernæring, klær og søvn
 • Gi dem kjærlighet og respekt som individer
 • Påvirke og prege dem med bestemte verdier, oppfatninger og en akseptabel oppførsel, og ta avstand fra oppførsel vi finner uakseptabel.

De to første punktene er helt nødvendig for at barnet skal ha det godt. Men i denne artikkelen skal vi se nærmere på det siste punktet.

Hvilke verdier og oppfatninger vil jeg at mitt barn skal få?

Det er viktig å være bevisst hva en synes er det viktige å overføre til sitt barn. Disse bakenforliggende verdiene og oppfatningene, er avgjørende for hvordan ditt barn vil tenke om hendelser og hvordan det vil oppføre seg.

Noe du bør tenke grundig igjennom og snakke med den andre forelderen om er:

 • Hvilket syn på livet vil dere barnet skal få?
 • Hvordan skal barnet forholde seg til sine medmennesker?
 • Hvordan vil du barnet skal tenke om seg selv?

Dette vil være dine ledestjerner når du skal rettlede og grensesette barnet ditt.

Her er noen eksempler:

Anser du samarbeid som en viktig verdi, betyr det at du setter dette høyere enn å få flest mulig goder selv på andres bekostning. Som en konsekvens av dette, vil du rettlede barnet i å ta hensyn til andre barn, og grensesette når barnet ødelegger for andre barn, eller ikke deler på godene.

Hvis du setter ærlighet høyt, vil dette gi seg konsekvenser i belønning av barnets ærlighet og korrigering av løgn og lureri. Hvis du tenker at det er viktigere at barnet lærer å skaffe seg goder, vil du belønne barnets strategiske bruk av usannheter og omveier.

Setter du høyt at barnet skal være fornøyd med egen innsats, gir du oppmerksomhet og ros for det barnet klarer å prestere. Men om du tenker at det er viktig å bli selvkritisk og prestere bedre, påpeker du mangler og hvordan det kunne vært gjort bedre.

Noen ganger er det selvsagt for deg hva som er den ønskede oppførselen hos barnet, og hvilken verdi det har sammenheng med. Andre ganger må du ta deg tid til å tenke igjennom hva du egentlig mener er viktig og riktig før du kan gi barnet god rettledning eller grensesetting.

Å være konsekvent i barneoppdragelsen

For at du det skal bli tydelig for barnet hvordan du mener barnet skal oppføre seg, må du være konsekvent i det du sier og gjør. Mange foreldre sliter med dette. Hva som er tillat for barna blir avhengig av forelderens følelsestilstand eller stressnivå. Resultatet blir villedede barn som lærer seg strategier for å få kortsiktige gevinster. I kjølvannet av dette oppstår det gjerne negative sirkler av ulydighet og mas fra barn, og foreldre som maser og kjefter. Slike sirkler gjør at begge parter blir slitne og ulykkelige.

Å være konsekvent innebærer:

 • Å holde fast på bestemte klare og enkle prinsipper i sin oppdragelse
 • Å kunne stå fast ved det en mener

Nyttig forarbeid for oppdragere

Det vil bli lettere for deg å være konsekvent og dermed framstå som trygg og forutsigbar som forelder dersom du tar deg tid til å gjøre et forarbeid.

 • Tenk gjennom hva som er de viktigste verdiene du vil gi ditt barn.
 • Ranger verdiene i hva som er viktigst, nest viktigst og så videre
 • Del dette med den andre forelderen og andre. Samtaler om verdier gjør det klarere hva du egentlig mener.
 • Tenk i gjennom noen erfaringer med rettledning og grensesetting av barna, både noen som ble mislykket og noen som ble vellykket. Du vil lære av å analysere både av feilgrep og det du lyktes med.
 • Planlegg hvordan du ønsker å reagere i noen situasjoner som trolig vil oppstå
 • Tenk over hvordan du med din væremåte kan være et godt forbilde.

Men husk at ingen gjør alt perfekt! Mye kan rettes opp, og barnet fortjener av og til en unnskyldning, og at du deler dine mer gjennomtenkte tanker om hva som er rett og galt med dem. Er det gode samspillet med barnet eller ungdommen din vanskelig å få til, kan dere få hjelp på Familievernkontoret.

En ekstra bonus av konsekvent og verdibasert barneoppdragelse, er at det fører til færre konflikter med din partner eller barnets andre forelder, og styrker følelsen av å spille på lag.