Og hva dere kan gjøre når parforholdet ikke flyter så godt.

Artikkelen er skrevet av Anne Karin Arvola, psykologspesialist, Harstad og Narvik Familievernkontor - Bufetat, Region nord. Artikkelen har stått på trykk i Fremover.

I parforhold er du så sårbar at det kan hende du ikke klarer å skille mellom hva som er godt, hva som er vondt, og hva som er frykt for å bli avvist. Om parforholdet er vanskelig å få til i en periode, kan du ofte få det bedre gjennom og selv gi tydelig uttrykk for dine ønsker og aktivt bidra til at din partner og deg selv skal få det bedre. Preges parforholdet av et usunt samspill over tid, bør dere gi forholdet en «sunnhetskur» ved å endre det negative samspillet, eller ta kontakt med familievernet før det blir for ødeleggende for dere.

Trygghet

Det er en betingelse at det er en viss grad av gjensidig trygghet til stede for at et par skal ha det godt sammen. Trygghet på at partneren vil ha deg og vil deg vel. Noen personer har lettere for å føle seg utrygge enn andre, noe som kan ha sammenheng både med barndom og tidligere parerfaringer. Noen personer kan også skape utrygghet med sin kommunikasjonsstil.

Er samspillet sunt, blir periodene med utrygghet korte, fordi paret snakker med hverandre om det, eller gjør noe sammen som gjenetablerer en trygghet.

Trivsel

Vi har forskjellige kriterier for å trives. Noen trenger ro og forutsigbarhet, andre trenger variasjon og «action». Noen må ha det rent og ryddig rundt seg, andre bryr seg ikke så mye om det. Noen liker meningsutvekslinger med høy temperatur, mens andre blir skremt av det. Det er mange områder vi kan være forskjellig på. I et parforhold vil du bli utfordret på å bevege deg utenfor din komfortsone, og lære deg å trives med det, eller bare tåle det.

Men en nødvendig betingelse for trivsel, er at du føler deg sett på en positiv måte av din partner.

I et sunt samspill ser og bekrefter partene hverandre i hovedsak på en positiv måte. Og holdningen er at begge vil hverandre vel. Begge vil at partneren skal ha god selvtillit og begge vil bidra til glede og personlig vekst hos den andre.

Respektfull kommunikasjon

Vi kan bli så opptatt av å få partneren til å forstå og godta våre meninger at vi holder fullt fokus på å overbevise om at ‘jeg har rett!’  Med et slikt fokus kan vi lett glemme å sjekke hvordan situasjonen ser ut fra partnerens ståsted. Det er respektfullt å gi uttrykk for hvordan du selv reagerer, føler og tenker, men du vet ikke best hvordan den andre skal tenke, føle og reagere.

Det er ikke respektløst å være uenig med partneren, men det er respektløst å ha en innstilling om at partnerens meninger, følelser og behov er underordnet dine egne. Det er også respektløst å manipulere eller true den andre, slik at du får din vilje selv om det strider mot det din partner ønsker.

I et sunt samspill er det i all hovedsak respektfull kommunikasjon. Det handler om å ville lytte til og ta til etterretning hva den andre mener, tenker og føler. I respektfull kommunikasjon formidler du også dine meninger, tanker og følelser. Med respekt bygges en plattform av likeverd, trygghet på hverandre og følelse av egenverd hos begge parter. Slik kommunikasjon vil også være fruktbar når det er meningsforskjeller.

Konflikter stoppes

Livet byr på perioder med utfordringer som kan skape konflikter i parforholdet. I et sunt samspill gis det rom for ulike meninger og meningsytringer, og rom for hele spektret av følelser. Konflikter gir mulighet til vekst fordi meningsforskjellen blir synlig og kan gjøres noe med. Det ligger også en mulighet for utvikling av økt trygghet, fordi paret får en erfaring med å tåle hverandre selv om negative følelser kommer fram.

I et sunt samspill er det ikke farlig å gi uttrykk for uenighet, men konfliktene varer ikke lenge, og de går ikke over til vold. I et sunt forhold kan partene betrygge hverandre også etter en konflikt, slik at tid og energi ikke blir bundet opp til det negative.

Både felles og hver for seg

For noen er det naturlig å gjøre nesten alt sammen med partneren sin. Andre vil foretrekke å ha mesteparten av tiden hver for seg. Mye kan fungere godt så lenge det er noe felles tid, og det er lettere om begge har et nettverk utenfor forholdet.

I et sunt samspill avklares forventninger om felles tid og felles opplevelser. En viss likhet i prioritering av par-tid, gjør det enklere å bli trygge på hverandre.

Parforholdet tilpasses livsfasene

Par uten barn, med småbarn, med tenåringer, etter barna har flyttet ut, og par i pensjonsalderen, har ulike utfordringer. I tillegg kommer alle overraskelsene på godt og vondt med arbeid, sykdom, arbeidsledighet, skolegang og flyttinger, for å nevne noen. Det vil inn i mellom røyne på i parforholdet. Hva som trengs av fellestid, egentid, støtte, trøst, og motiverende «dytt i ryggen» vil variere.

Et sunt samspill er fleksibelt, ikke rigid. I det slikt parforhold vil dere finne fram gode måter å møte utfordringene på gjennom å endre samspillet, slik at begge parter føler trygghet og trivsel i forholdet.