Lag kjøreregler som tar vare på parforholdet og familielivet underveis.

Av Anne Karin Arvola, psykologspesialist, Harstad og Narvik Familievernkontor - Bufetat, Region nord. Artikkelen har stått på trykk i Fremover.

Å ha en partner som er mye borte betyr at den som er hjemme blir alene om mange gjøremål i hverdagen. Samtidig er det jo også noen fordeler med en slik måte å leve sammen på. For og ikke tape det gode av syne og å minske problemene, er det nyttig å lage seg noen gode kjøreregler for å ta vare på både parforholdet og et godt foreldresamarbeid.

Forskjellige liv og ulike impulser kan føre til en berikelse av et parforhold hvis begge bidrar med nye perspektiver og fortellinger til den andre. Dere begge kan også få gode muligheter for individuell utvikling og alenetid.

Det ligger imidlertid samtidig en utfordring i at det blir få felles opplevelser. Det kan hende at overskuddet er brukt opp når paret møtes, og behovet for hvile er det som står øverst hos begge, og utløse en «krig» om hvem som har mest behov for å slappe av.

Eller at den som har reist trenger å slappe av hjemme, mens du som har vært hjemme trenger å gå ut og være sosial med flere. Ekstra utfordrende er kanskje denne type familieliv når det er små barn i familien.

Barn og rutiner

Du som er hjemme og tar deg av den daglige driften av hus og ivaretagelse av barn, lager gjerne dine egne rutiner. Det kan være en utfordring å endre på disse rutinene når partneren er hjemme og skal delta i de hjemlige aktivitetene. Det kan også være en utfordring å skulle samarbeide om daglige gjøremål og barnas aktiviteter og behov, når du ikke er vant til det.

Lag planer

  • Gjør det til en rutine å gå i gjennom planer for barna de dagene begge foreldrene er hjemme. Skru av TV og internett, og hold fokus på dette i noen minutter. Skriv opp med de nødvendige detaljer slik at dere begge har samme forståelse.
  • Gi plass til at den andre kan få prege familielivet med sin væremåte. Selv om du som er mest hjemme på mange måter kjenner barna best, spør og lytt til partneren som ser barna fra et annet perspektiv og ser andre løsninger enn du.

Parforholdet

Du som i stor grad har ansvar for det praktiske med hjem og små barn, gjerne i tillegg til å ha egen jobb, har av og til verken tid eller overskudd til annet. Når du er sliten kan det være en utfordring å møte din partner og dennes innspill på en god måte. Det du mest lengter etter er kanskje muligheten til å hvile eller få litt fritid alene. Det kan være vanskelig å forstå og akseptere at partneren også er sliten og har behov for hvile. Opplevelsen av å ha mye aleneansvar for hjem og barn kan gjøre deg gjerrigere på å gi positive tilbakemeldinger til partneren. Det kan være vanskelig å se hva din partner bidrar med.

Snakk med partneren din

  • Bruk noen minutter etter partneren har kommet hjem til å fortelle om hvordan du har hatt det, og hva du er opptatt av.
  • Bruk like mye tid på å spørre og lytte til din partner om hva han eller hun har opplevd. Prøv å forstå din partners situasjon.
  • Ikke bruk all tiden til ”klagesang”. Fortell også om gleder og positive forventninger. Da vil det være lettere å justere seg til hverandre.

Prioriter tiden dere har sammen godt

  • Forsøk å finne felles løsninger slik at dere begge får ivaretatt behov for hvile, og begge får oppfylt noen forventninger hver til hva dere skal bruke den korte tiden sammen på.
  • Bruk tid på noe dere liker å gjøre sammen, og sett av noen stunder der du er helt tilstede for din partner.
  • Vær sjenerøs og vær samtidig ærlig på egne behov. Venter du at din partner skal gjette hva du ønsker og trenger, vil du trolig bli skuffet. Det er mer respektfullt overfor din partner å være tydelig og det gir et bedre grunnlag for et levedyktig parforhold.
  • Om du føler at du er den som gir mest i parforholdet fordi du tar mesteparten av hjemmeoppgavene, si i fra om dine behov for påfyll.
  • Vær også oppmerksom på hva din partner bidrar med, det er kanskje på andre områder enn der du er best.

Vær gode partnere

Det er viktig å være gode foreldre for barna, men det er også viktig å være gode partnere. Felles opplevelser gir fellesskap, glede og nye krefter. Bruk tid til å diskutere og finne løsninger som gir begge rom til å hente krefter. Det betyr kanskje at det av og til vil bli på dine premisser, andre ganger på din partners.

Om dere strever i parforholdet, kan dere få hjelp på et familievernkontor.