De fleste har opplevd at sinnet tar helt over. Her er noen råd som gir deg kontrollen tilbake.

Artikkelen er skrevet av Anne Karin Arvola, psykologspesialist, Harstad og Narvik Familievernkontor - Bufetat, Region nord. Artikkelen har stått på trykk i Fremover.

Vi har alle tanker om hvordan vi skal være som foreldre. Det kan være nyttig å stoppe litt opp over dem, og tenke over om de verdiene du har er i samsvar med det du formidler gjennom handling.

Hvilken forelder vil du være?

Barneoppdragelse er krevende. Alle barn har noen ganger ønsker som går på tvers av foreldrene sine. Kanskje de ikke vil i seng i rett tid, ikke rydde opp etter seg, ikke spise middag. Barn gjør av og til feile handlinger og må få grenser.

Det å være forelder innebærer at du må takle barnet, være der, trygge og veilede barnet, også de dagene både du og barnet er slitne og har «vrangsiden ut».  Går det «ei kule varmt» for deg da, blir du skremmende for barnet. Det er skadelig for barn at foreldre kjefter høylytt, truer, bruker fysisk makt eller vold.

Slikt sinne gjør at du får et barn som er redd deg og lærer dårlige måter å reagere på av deg. Du er en viktig rollemodell.

Selv kjenner du kanskje på at du har sviktet som forelder om du blir for sint, og føler skyld og håpløshet.

Det er nedbrytende å kjenne på at du skremmer ditt barn. Undersøkelser viser at 20% av foreldre har det slik, og er bekymret for hva dette gjør med barna. Men så lenge de ikke vet hva de kan gjøre med problemet, vil mange la være å snakke om det, eller bagatellisere det.

Hvorfor blir du så sint?

Tenk deg denne situasjonen: Barnet overhører dine gjentatte oppfordringer om å gå og legge seg, og er helt oppslukt i dataspillet han holder på med. Forelderen blir eitrende sint. Roper, truer med at det ikke blir besøk av venner i morgen, og drar til slutt barnet etter armen inn på badet før han dyttes i seng. Barnet gråter og forelderen kjefter. Begge er fortvilte. Det var ikke slik det skulle bli.

Sinne er en følelse som kommer fort. Det kan kjennes ut som den kommer kastet på deg, uten at du har rukket å tenke over situasjonen først. Men du har rukket å tenke. Det er alltid en tanke, en oppfatning eller fortolkning som utløser sinne. Det er vanlig at sinne kommer når du føler deg fastlåst, hjelpeløs eller avmektig. Kjefting eller vold mot den som provoserer deg, kan i øyeblikket få deg til å føle deg sterkere og mindre ynkelig. Hva du føler etter sinnet har lagt seg er noe helt annet.

I eksemplet overfor blir forelderen sint fordi barnet ikke vil legge fra seg dataspillet og gå og legge seg. Hvorfor barnets protest blir så provoserende for forelderen, kan handle om at protesten blir forstått som at barnet mener forelderen ikke er verd å lytte til, ikke får respekt, er mislykket, håpløs, eller ikke verdifull. Eller det kan komme andre lignende tanker som vekker sinne hos forelderen.  

Det er altså måten du forstår situasjonen på som kan vekke sinne hos deg. 

Alternativ måte å forstå situasjonen

Vi kan se litt nærmere på eksemplet overfor. Det kan være flere grunner til at barnet ikke vil legge seg når du ber om det. Små barn er i stor grad opptatt av øyeblikket, og synes det er slitsomt å gjøre et brått skifte i aktivitet. Eller det kan være like før barnet er ferdig med en oppgave i et spill og vil gjøre det ferdig. Eller kanskje har barnet hatt en slitsom dag, og er så frustrert slik at de ikke greier å kommunisere på en god måte. Det er nyttig å tenke igjennom slike måter å forstå situasjoner der du blir provosert og sint på barnet ditt.

Det er også nyttig å tenke over hvor god forelder du er når du ikke blir sint. Slike tanker kan styrke deg i å håndtere barnet når det ikke samarbeider slik at du ikke blir sint, men veileder det på en god og trygg måte uten å skremme.

Tankene og sinnet kan kontrolleres

Du vil bli bedre til å mestre sinne om du på forhånd tenker gjennom hva som kan være årsaker til at barnet reagere slik det pleier, for eksempel ikke vil gå og legge seg når du sier fra. Du kan også minne deg på om at du stort sett er en forelder som barnet hører på og at du gjør mye fint sammen med barnet. Tanker som kommer i situasjonen om egen håpløshet eller barnets mangel på respekt for deg er altså ikke så sanne som du tror da. Let etter de alternative tankene. 

I situasjon der og da er det hjelpsomt å gi deg litt tid til å tenke over andre måter å forstå hvorfor barnet reagerer slik det gjør før du reagerer. Da vil du kanskje også oppdage at det kan være bedre å forberede barnet på legging på en annen måte, f.eks. si i fra litt før, gi lov til å se ferdig en episode eller gjøre en sekvens i spillet ferdig. Eller lokke med å lese i ei god bok på sengekanten.

Når barnet har gjort noe galt

I eksemplet som er brukt her vil barnet ikke legge seg når det blir bedt om det. Det er ikke en alvorlig negativ handling fra barnet. Men andre ganger kan barnet gjøre alvorlige handlinger som å skade andre eller ødelegge ting. Da trenger barnet tydelig veiledning og hjelp til å oppføre seg på en annen måte. Om du da reagerer med å bli veldig sint og påfølgende krenker barnet med skremming, kjefting og vold, er ikke det hjelpsomt. Det barnet trenger da er klar grensesetting, så samtaler og veiledning om hva som er rett og galt, og hvordan barnet kan styre sitt sinne. Det gjør du best når barnet og du har roet seg.

Og har du tenkt på at om du selv er rasende, truende og voldelig mot barnet, lærer du barnet at krenkelser mot andre er akseptabelt?

Veiledning til sinnemestring

Psykologspesialist Steinar Sunde som jobber ved Familievernkontoret i Molde, har utarbeidet er veileder for sinnemestring for foreldre som blir for sinte på barna sine.
På familievernkontor kan terapeutene denne metoden, som baserer seg på kognitiv terapi, og du kan du få slik veiledning.

Foreldre vil sine barn det aller beste, og det står respekt av å jobbe med seg selv for å bli en bedre forelder. Ved å lære deg å oppdra dine barn uten skadelig sinne forebygger du skader hos barn og dere får et bedre mer tillitsfullt forhold.

Gjennom slik veiledning skal du ikke forandre deg som person, men ta kontroll over, og komme bort fra, negative tanker som gjør at du blir sint. Om du lærer deg å mestre sinne vil du erfare at du i større grad får en oversikt og beholder en ro i situasjoner med barnet, og dermed greier å være den gode forelderen du vil være.