Har du mistanke om at den andre forelderen prøver å manipulere barnet?

Av Torgeir Finsås, klinisk sosionom, Harstad og Narvik Familievernkontor - Bufetat, Region nord. Artikkelen har stått på trykk i Fremover.

Det hender at en av foreldrene påvirker barnet til ikke å ha kontakt med den andre. Men det er veldig vanskelig å finne ut av dette. Oftest er du helt ubevisste signaler fra mamma eller pappa som barnet fanger opp. Vi ønsker at barna våre skal utvikle innlevelse og forståelse for andre. Da oppfatter barna også lett stemninger og behov hos de voksne. Alle mennesker som lever sammen påvirker hverandre.

Barnet blir brukt i et spill rettet mot andre voksne

En sjelden gang kan vi se at voksne omsorgspersoner bevisst prøver å påvirke barnet mot pappaen eller mammaen sin. Dette er vanskelig for barnet. Noen ganger må vi gripe inn. Foreldre kan for eksempel gripe inn ved å begjære en mekling etter barneloven.

Barnet er skremt eller opplever ubehag på samvær

Det er ikke så uvanlig at noe av forklaringen på motstand hos barn ligger i opplevelser barnet selv har hatt på samvær. Det kan være at den som har barnet på samvær selv har skapt situasjonen ved å være for sint, være beruset, eller ikke være tilstede; for å ta noen eksempler. Det kan være vondt å ta inn over seg at man som mamma eller pappa har skapt slike situasjoner. Da kan det bli fristende å skylde på andre.

Barnet reagerer på ny partnere eller barna til en ny partner

Mye kan endres når det skapes ny familier. Om det er noe nytt og fremmed som ligger til grunn for at barnet ikke vil komme, kan det være en takknemlig oppgave å ta tak i. Nye og fremmede situasjoner og personer kan fort utvikle seg fra å være skremmende til å bli spennende. Det kan være utfordrende å arbeide med dette, og kreve mye av de voksne. Men det er veldig bra for barna når det lykkes.

Barnet blir lokket med fordeler

Det hender at foreldre kan la seg friste til å «kjøpe» barna med fordeler eller gaver. Det kan være hest eller kjæledyr, eller muligheter til å komme senere inn på kveldstid. Det kan være vanskelig å finne ut om dette er et oppriktig ønske om å gi barna et godt liv, eller tolkes som et kynisk forsøk på å utmanøvrere den andre av foreldrene.

Barnet blir truet med straff eller sanksjoner

Enkelte ganger truer foreldre med at barna må kvitte seg meg kjæledyr, ikke være sammen med venner eller at huset må selges. Dette kan sette barnet i en umulig valgsituasjon. Det beste for barnet er om foreldrene klarer å løse slike problem i samtale de voksne imellom. Søk hjelp på familievernkontoret om du tror barnet ditt blir utsatt for press.

Familievernkontoret kan være et sted hvor foreldre får veiledning, og finner fram til en felles oppfatning at disse vanskelige spørsmålene som er beskrevet i denne artikkelen. Barn og ungdom er velkommen i familievernet, også alene.