Veileder for ungdomsråd

Denne veilederen skal hjelpe deg med arbeidet i ungdomsrådet. Her finner du både formelle bestemmelser og nyttige tips for å lykkes best mulig.

Utarbeidet i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Barne- og familiedepartementet